Fler nyheter
Offentlig sektor 21 maj 2023

Självledarskap – en förutsättning för att leda andra

I takt med att chefens roll utvecklas och att distansarbete blir allt vanligare hörs begreppet självledarskap oftare och oftare, vilket innebär att chefen faktiskt styr mindre.

Genom självledarskap får medarbetarna större ansvar för sin egen tid och utveckling, de leder sig själva i större utsträckning helt enkelt. Chefen detaljstyr varken arbetstid eller verksamhet, det menar Nina Bozic, som forskar om framtidens arbetsliv på det statliga forskningsinstitutet RISE.

Nya utmaningar för chefer och medarbetare

Nina Bozic ser en utveckling som går mot att ansvaret för att dels sätta egna mål; dels hitta inre motivation; och samtidigt koppla ihop det med organisationens syfte, alltmer flyttas från chef till medarbetare. Vinsterna är många, till exempel större frihet och autonomi för medarbetare och samtidigt ökad produktivitet för organisationen. Men det här ställer krav på såväl medarbetare som chefer, och det innebär en hel del nya utmaningar. För chefen är det huvudsakligen två typer av nya krav: dels att släppa kontrollen över aspekter som tidigare varit en stor del av chefsskapet, till exempel att styra och följa upp i detalj hur och när medarbetaren utför arbetsuppgifterna; dels att rusta medarbetarna att klara självledarskapet, genom att se vilka behov de har, föra dialog om förutsättningar samt motivera och coacha.

Att leda sig själv är en förutsättning för att leda andra

Ett sätt att ta sig an dessa nya utmaningar som chef, är att först och främst utveckla sitt eget självledarskap. Förmåga att sätta personliga mål, ta ansvar för den egna utvecklingen och fatta beslut på ett självständigt sätt, är egenskaper som i hög grad kan hjälpa till att effektivt leda medarbetare och grupper. Enligt Britta Bylander –som har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, bland annat som självledarcoach– är självledarskap en förutsättning för att leda andra.

Förståelse och empati är grunden

Hon menar att när du som chef ökar din egen förmåga inom självledarskap kan det ge flera fördelar för både dig själv och ditt team. Genom att ta kontroll över din tid och energi kan du bli mer produktiv, men också en mer effektiv beslutsfattare. Det handlar framför allt även om mjukare faktorer som empati och medkänsla. Här spelar personlig utveckling genom mindfulness och emotionell intelligens en stor roll. Ditt framgångsrika ledarskap grundar sig i en förståelse för dig själv. Vad är din drivkraft och din motivation? Hur hanterar du dina tankar, känslor och beteenden? En sådan förståelse leder till ökad empati, både för dig själv och andra, och bidrar till att du kan leda med förbättrad självkänsla och självförtroende. Du blir också bättre på att stötta, uppmuntra och motivera dina medarbetare att utveckla sina färdigheter inom självledarskap.

Utbildningsprogram för ökad förmåga till självledarskap

En organisation som satsat på den viktiga grunden för självledarskap är Google. De började redan 2007 utveckla ett internprogram för sina medarbetare, under ledning av Chade-Meng Tan, en tidigare ingenjör och Google-anställd. Syftet var från början att hjälpa de anställda att utveckla personlig och professionell kompetens, genom att integrera principerna för mindfulness och emotionell intelligens i företagskulturen. Programmet är baserat på forskning inom områdena mindfulness, självmedvetenhet, empati och medkänsla och kallas Search Inside Yourself (SIY). Programmet lanserades offentligt efter fem års utveckling och diverse förbättringar inom företaget, och består nu av en serie workshops, övningar och verktyg som hjälper deltagarna att utveckla sin förmåga för personlig och professionell utveckling. Det finns också en utbildning och certifiering för SIY-instruktörer.

Du kan börja redan idag

Att ta hjälp av en SIY-instruktör eller delta i en utbildning kan vara en bra aktivitet om du vill utveckla dig på djupet inom självledarskap. Annars finns det andra konkreta tillvägagångssätt du kan sätta i gång med redan idag, här följer några tips:

  • Skapa en tydlig arbetsstruktur, till exempel genom en daglig eller veckovis agenda som listar alla dina uppgifter och deadlines.
  • Prioritera dina uppgifter. Ta till vana att identifiera dina viktigaste uppgifter varje dag och gör dem till din högsta prioritet.
  • Sätt realistiska mål som motiverar dig, undvik alltför höga eller orimliga mål.
  • Delegera uppgifter till andra när det är möjligt, för att på så sätt frigöra tid till dina egna prioriteringar utan att bli splittrad.
  • Planera in tid för återhämtning varje dag och försök att undvika att arbeta för mycket.
  • Fortsätt att lära och utvecklas, självledarskap är en ständig process.