Fler nyheter
Offentlig sektor 28 augusti 2023

Utmaningar för unga och nya chefer

Att kunna prioritera är en av de viktigaste förmågorna för unga chefer i offentlig sektor. Det är Ida Stridsberg, enhetschef och Karin Wrannvik från Ledarna överens om.

De vet båda vad de pratar om tack vare stor erfarenhet inom området. Ida Stridsberg har haft flera egna upplevelser sedan hon fick sin första chefsroll som biträdande enhetschef för åtta år sedan, när hon var 27 år. Idag är hon själv chef för fyra biträdande enhetschefer –en nödvändighet för uppdraget att leda en enhet med totalt 50 medarbetare, och därtill ha budget- och verksamhetsansvar. Karin Wrannvik var ännu yngre, bara 22 år, när hon blev kostchef som nyutexaminerad kostekonom. Hon är idag aktiv i Ledarna, både som sekreterare i styrelsen för Ledarna inom offentlig sektor, och som ordförande i klubben för Ledarna i Stockholms stad. Där är hennes främsta uppdrag att företräda och stötta medlemmarna.

Ålder bara en av flera faktorer

Ida Stridsberg som nyligen blev nominerad till Ledarnas Framtidens kvinnliga ledare tror att hon delar många av sina utmaningar och glädjeämnen som chef med såväl yngre som äldre kollegor. Hon är övertygad om att andra faktorer än ålder spelar större roll för hur väl man klarar jobbet.

Även Karin Wrannvik menar att många utmaningar i ledarskapet är gemensamma för alla chefer. Som ordförande för Ledarna i Stockholms stad arbetar Karin Wrannvik med allt från samverkan på central nivå till individuella ärenden då en medlem behöver stöd.

- Det kan vara tufft och kännas ensamt att vara chef, särskilt när det blåser motvind. Då behövs det fackliga stödet, och det gäller såklart alla chefer oavsett ålder. Men det är extra viktigt att unga får rätt förutsättningar att vara chef från början, annars riskerar vi att skrämma bort dem från yrket. Jag försöker finnas där för att peppa och stötta unga chefer.

Ta det lugnt för att inte överprestera

Ida Stridsberg har även känt av fördomar om just hennes låga ålder. När hon fick sin andra chefsroll var det på en arbetsplats där hon redan arbetat en tid så alla visste vem hon var. Många stöttade henne men hon hörde ryktesvägen att vissa äldre medarbetare kollade upp hennes ålder och antydde en misstro kring hur hon skulle klara uppdraget.

- Då låg det nära till hands att vilja överprestera för att motbevisa de som var skeptiska. Som ung och ny chef har man dessutom ofta ett stort driv, mycket energi och höga ambitioner. Sammantaget kan det innebära att man tar på sig för mycket och kvaliteten blir lidande, säger Ida Stridsberg.

Detta känner Karin Wrannvik igen som en av de största utmaningarna för unga chefer –att vara ledare även om det bland medarbetarna finns de som inte har förtroende för en yngre person som chef.

Mentorskap ger bra stöd

Det finns olika strategier för att hantera detta. Karin Wrannvik ger rådet att skaffa en mentor, en mer erfaren person att bolla utmaningarna med. Det bör man be om redan vid anställningstillfället menar hon.

Ida Stridsberg håller med:

- Jag uppskattar de regelbundna avstämningar och uppföljningar jag har med min chef, både om utmaningar i vardagen, prioriteringar och vilken typ av stöd jag behöver. Men det är också väldigt värdefullt att ha en mentor från en annan plats i organisationen, som är mer neutral och inte har några som helst formella krav på vad man ska prestera.

Reflektion och prioriteringsförmåga viktiga

En mentor kan också fungera som partner för att reflektera över det som händer i vardagen, hur man hanterat olika situationer och vilka lärdomar man kan dra av det. Ida Stridsberg använder just reflektion som ett sätt att ta vara på de erfarenheter ledarskapet ger henne, ofta utifrån den egna ledarskapsfilosofin.

- Att tänka igenom och formulera hur jag själv vill vara som ledare har varit viktigt för mig. Det ger en trygghet och något att gå tillbaka till när förväntningar, ibland motstridiga, trillar in från olika håll. Och det blir ett stöd för att prioritera rätt, menar Ida Stridsberg.

Både Ida Stridsberg och Karin Wrannvik lyfter fram just förmågan att prioritera som en viktig egenskap. De poängterar också att man inte ska vara rädd att be om hjälp i detta, eftersom det kan vara svårt att se helheten när man behöver det som mest. Närmaste chef är en naturlig person att prata med, men även organisationens stödfunktioner och fackförbundet kan ge bra stöd och råd.