Fler nyheter
Offentlig sektor 7 september 2023

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att ett chefs- eller ledaruppdrag i offentlig sektor är både roligt och givande, det är vi i branschföreningen Ledarna inom offentlig sektor rörande överens om.

Vad exakt är det då som gör att vi gillar vårt jobb? Vi ställde frågan till de som vet bäst – medlemmarna. När vi sammanställt analysen visade det sig att den kunde delas in i tre huvudområden. Dessa områden är troligen väl kända för dig som själv har detta utmanande, spännande och viktiga uppdrag, men kan ändå vara bra att påminna om ifall du någon dag inte skulle känna dig på topp. Här är de främsta glädjeämnena i rollen som chef i offentlig sektor.

Medarbetarna i centrum

Bland svaren är det vissa ord som återkommer oftare än andra. Det som utan konkurrens hamnar överst på listan över mest använda ord är medarbetare, något man kan anta handlar om att chefer gillar människor. Särskilt med tanke på att orden kollegor, chefer, patienter och invånare också finns med – medan mer instrumentella termer som personal eller befolkning, inte gör det. Efter ordet medarbetare märks också utveckling, tillsammans samt göra skillnad bland det som många chefer framför allt uppskattar i sitt jobb.

Att se medarbetare lyckas

Ett stort glädjeämne för många chefer är att se medarbetare trivas på jobbet. Att se dem utvecklas i sina roller genom att till exempel våga ta större ansvar, ta sig an utmaningar, och lyckas nå sina uppsatta mål. Särskilt tillfredsställande är det när nyanställda medarbetare utvecklas och känner att de lär sig och behärskar mer och mer i ett komplext uppdrag. Det handlar både om att medarbetare växer på ett personligt plan och att kompetensen utvecklas.

Även samarbete och att arbeta tillsammans är något som många chefer uppskattar, där är medarbetarnas engagemang avgörande. Att kunna investera tid och energi i att forma ett starkt team värderas också högt. Det kan vara att chefen arbetar innovationsdrivet tillsammans med sina medarbetare för att testa nya idéer och på så sätt lösa utmaningar i verksamheten. Andra lyfter att samarbete som fungerar mellan medarbetarna är det bästa med jobbet. Som exempel kan ges när erfarna kollegor tar sig tid och är fullt närvarande i att pedagogiskt dela lärande med nyare kollegor.

Att göra skillnad i samhället

I offentlig sektor finns en unik möjlighet att inte bara forma dagens samhälle, utan också att bygga en meningsfull och hållbar framtid. Det är ett område som präglas av samhällsfrågor och i högsta grad påverkar oss alla. Många medlemmar lyfter fram detta som en av de mest berikande aspekterna av deras arbete – med andra ord – möjligheten att ta en aktiv roll i förändringen av samhället.

Att kunna påverka och utmana den kommunala verksamheten är något som många chefer inom offentlig sektor finner inspirerande. Det handlar om att bidra till en effektiv verksamhet som hanterar resurser med klokhet, men som också värderar mjuka värden högt. Något som också innefattar att aktivt sträva efter att utveckla och förbättra, tänka nytt och driva innovation för att möta föränderliga behov hos både medborgare och samhället i stort. Just att kunna göra positiv skillnad för många på en gång är en stark positiv drivkraft. Att vara en del av utvecklingen av folkhälsan är en av de mest meningsfulla uppgifterna, och när insatserna sedan leder till konkreta förbättringar för patienter och medborgare blir det en bekräftelse på att arbetet spelar roll i verkligheten.

Att kunna påverka

Offentlig sektor står inför en mängd utmaningar, och att kunna påverka hur dessa utmaningar ska hanteras driver engagemang. I en tid då ekonomiska resurser blir snävare och framtiden verkar mer osäker ser många en möjlighet att hitta effektiva lösningar, till exempel med hjälp av digitalisering.

Som tidigare nämnt handlar chefsuppdraget inte bara om att hantera problem, utan också om att utveckla och förbättra. För chefer som brinner för utveckling är möjligheten att forma och förbättra verksamheten en stark drivkraft. En central roll är att påverka genom att vara delaktig i att sätta agendan i utvecklingsprocesser, beslutsfattande och i strategiskt arbete, något som ger en positiv känsla av ägarskap och ansvar för verksamhetens framtid. Många medarbetare uppskattar särskilt att ha en chef som stödjer och tror på deras idéer, eftersom det ger frihet och kraft att driva förändring.

Vi vill veta vad du tycker!

Tar du med dig några insikter från att ha läst den här artikeln?
Upplevde du den här artikeln som intressant för dig som chef inom offentlig sektor?
Hur hittade du den här artikeln?