Staten 12 juni 2024

Intervju med Era Gerguri: “Vi behöver överkomma fördomar och stereotyper som fortfarande existerar”

I en tid av snabba samhällsförändringar står Era Gerguri som tillförordnad regionchef vid Statens servicecenter, med ansvar för en verksamhet med ungefär 140 medarbetare och 7 direktrapporterande chefer.
Foto: Era Gerguri

Sedan 2018 har hon arbetat med att förbättra och effektivisera service som påverkar tusentals medborgares dagliga liv. I denna intervju delar hon med sig av sina insikter om ledarskapets utmaningar och belöningar, särskilt inom den offentliga sektorn, och utforskar de särskilda resor och hinder som unga kvinnliga ledare möter.

Vad är det bästa med att vara chef inom staten?

– Det bästa med att vara chef i en statlig myndighet är möjligheten att utveckla och förbättra samhällsfunktioner som påverkar många människor. Jag har jobbat i chefsroller i över 9 år och har tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet. Genom att arbeta inom en statlig myndighet får jag chansen att bidra till offentliga tjänster som är fundamentala för medborgarnas välfärd.

– Det är även väldigt givande att kunna leda och inspirera ett team av engagerade och kompetenta medarbetare mot att uppnå gemensamma mål är så otroligt givande. Att se den positiva effekten av vårt arbete, både på individnivå och på samhällsnivå, motiverar mig dagligen. Det är en påminnelse om varför jag valde att arbeta inom den offentliga sektorn och varför jag brinner för att fortsätta utveckla och förbättra våra tjänster.

“Öppenhet och ärlighet är nyckeln till att bygga starka och motiverade team och relationer.”


Vilket perspektiv anser du att du tillför i din organisation i din roll?

– Jag tillför ett perspektiv som är fokuserat på utveckling, inkludering och långsiktig hållbarhet. Jag strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig hörda och värderade, vilket i sin tur främjar kreativitet och effektivitet. Mitt ledarskap bygger på tillit, transparens och kommunikation. Öppenhet och ärlighet är nyckeln till att bygga starka och motiverade team och relationer. Genom att kommunicera tydligt och regelbundet med mina medarbetare och genom att vara öppen för deras feedback och idéer, kan vi skapa en kultur av förtroende och samarbete. Detta främjar en känsla av gemensamt ägarskap och ansvar (=medledarskap), vilket i sin tur leder till högre engagemang och effektivitet.

Du hamnade på årets heta lista av Framtidens kvinnliga ledare, grattis! Vilka utmaningar ser du för ungt kvinnligt ledarskap inom branschen?

– Tack! En av de största utmaningarna för ungt kvinnligt ledarskap inom branschen är att överkomma fördomar och stereotyper som fortfarande existerar. Trots framsteg inom jämställdhet kan unga kvinnliga ledare ofta mötas med skepsis och ifrågasättanden om deras kompetens och auktoritet. Dessutom finns det ofta en brist på kvinnliga förebilder på högre positioner, vilket kan göra det svårt för unga kvinnor att se en tydlig karriärväg för sig själva.

– Att balansera arbete och privatliv är också en utmaning, särskilt i en krävande ledarroll. Några av mina bästa tips för att sträva mot den där balansen är sätta tydliga gränser för ens arbetstid, det vill säga, försöka att inte jobba kvällar och helger. Att ta hjälp när det blir för mycket är också viktigt, delegera och hjälpas åt i teamet! Till sist är det viktigt att försöka få in träning för att orka.

“Vi behöver aktivt arbeta för att bryta ner de strukturella hinder som hindrar kvinnors karriärutveckling.”


Vad anser du behöver förändras i branschen för att fler unga kvinnor ska kunna och vilja bli chefer?

– För att fler unga kvinnor ska kunna och vilja bli chefer behöver vi skapa en mer inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Det innebär att aktivt arbeta för att bryta ner de strukturella hinder som hindrar kvinnors karriärutveckling. Mentorskap och nätverk för kvinnor är viktiga verktyg för att stödja deras utveckling. Jag själv ingår i ett nätverk med andra unga kvinnor i ledande positioner samt att jag också är mentor. Vi behöver också se till att det finns flexibla arbetsarrangemang som underlättar balansen mellan arbete och privatliv. Slutligen är det viktigt att ledningen visar ett starkt engagemang för jämställdhet och mångfald!

Fortsätt samtalet med Era Gerguri, connecta på LinkedIn.

Läs mer: Ledarna inom staten
Läs mer: Framtidens kvinnliga ledare 2024