Kom med förslag till vår verksamhet

Alla medlemmar och klubbar inom föreningen har rätt att skriva motioner (förslag) till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 veckor innan stämman.

Föreningen skickar ut information om hur man går tillväga via epost samt aviserar på hemsidan.

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som föreningen kan vara en levande och medlemsnyttig förening.

Uppgifter markerade med stjärna (*) måste fyllas i.

Genom att sända motionen till Ledarna accepterar du att den publiceras på Ledarnas webbplats. Accepterar du villkoren?