Fler nyheter
Transport & Logistik 15 oktober 2021

Föreningsstämma 8 december 2021

Årets föreningsstämma kommer att genomföras digitalt. Samtliga av våra företrädare inom föreningen kommer att kallas via epost.

Du som medlem kan vara med och påverka vår verksamhet på flera sätt. 

Det är genom dig och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Transport & Logistik kan vara en levande medlemsnyttig förening. Genom ditt engagemang i föreningen du kan påverka Ledarnas inriktning och verksamhet. Stämman är föreningens högst beslutande organ.

Valberedning - du har kanske förslag på någon du skulle vilja se i styrelsen, eller vill själv delta i vårt styrelsearbete? Då är du välkommen att kontakta valberedningen.

Motioner - eller har du förslag till vår verksamhet? Skriv ett förslag så behandlar vi den på stämman.

Handlingar

Handlingar till stämman kommer löpande att läggas ut på vår hemsida.Enligt stadgarna ska handlingarna vara ombuden (de som deltar på stämman) tillhanda två veckor innan stämman.