Alexander Jansson

alexander-jansson-2021.jpg

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag är utbildad ekonom med inriktning organisation och ledarskap. Under flyktingkrisen 2015 påbörjade jag mitt första chefsuppdrag som platschef på ett asylboende. Sedan 2017 arbetar jag som enhetschef inom äldreomsorgen i Ludvika kommun. Jag har varit fackligt förtroendevald i 8 år varav 4 år inom Ledarna.

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag tror att nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart ledarskap grundar sig i en god arbetsmiljö. Därför brinner jag för att lyfta arbetsmiljöfrågor för ledare så att alla kan vara sitt bästa jag i arbetslivet.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete?

De betydande utmaningar som omsorgen upplever sätts i fokus av LiVOS vilket skapar möjligheter till bättre villkor och förutsättningar för dagens och framtidens chefer.