Vi sätter ljuset på ledare inom Socialtjänsten

Behöver du en injektion i ditt arbetsliv och ledarskap? Bra, för nu är Challisrapporten tillbaka - en intressant poddserie i fem delar.

Denna gång möter Henrik Challis fem ledare inom Socialtjänsten som delar med sig av sin unika ledarskapsberättelse, som alltid med mottot “chefer hjälper chefer till framgång”.

challisrapporten-Livo-listning.jpg

Några av de centrala frågeställningarna vi fördjupar oss i är:

  • Hur ser framtidens socialtjänst ut och hur förändras förutsättningarna för socialtjänstens chefer?
  • Hur kan man inom socialtjänsten utveckla och samverka kring de cirkulära möjligheterna inom kommunen och regionen?
  • Hur formar man ett ledarskap som möjliggör användandet av ny teknik inom den kommunala vården?
  • Hur samskapar men en vision och manifesterar den i form av en verksamhet?
  • Hur inför man processorientering och förbättrar verksamheten tillsammans?
  • Hur utvecklar man verksamheter som arbetar med det som ligger i skuggsidan av vårt kollektiva medvetande, det som ibland ligger dolt för förtroendevalda och resterande kommunförvaltning?

Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete (LiVOS) organiserar ledare inom vård- och omsorg och socialtjänsten. Och vi vill med denna omgång av Challisrapporten belysa ledare inom just socialförvaltningen i kommunal regi. Samtalsledare är som vanligt, Henrik Challis.