Om Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete

Branschföreningen för chefer verksamma inom vård, omsorg och socialtjänsten.

Föreningen vänder sig till alla chefer inom kommun, region och privata aktörer som arbetar enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete:

  • Stärker lusten till att var chef.
  • Ger chefer mod att driva förändringar, testa nya idéer och arbeta för nytänkande.
  • Ger kraft åt hela yrkeskåren och berättigar alla till en bra chef.

Föreningen ska enligt våra stadgar

  • Svara för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati. 
  • Svara för medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas förhandlingsdelegationer.
  • Medverka i medlemsrekrytering.
  • Bevaka bransch- eller verksamhetsspecifika frågor.
  • Bilda opinion i bransch- eller i verksamhetsspecifika frågor.
  • Bedriva bransch- eller verksamhetsspecifika aktiviteter.

Ansökan om ekonomiskt bidrag

Som medlem i Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete har du möjlighet att söka bidrag för att kunna starta chefsnätverk. Läs mer och ansök.

Sociala medier

Följ oss på Linkedin – Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete.
Följ oss även på Facebook – Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete.