Ansökan om ekonomiskt bidrag till chefsnätverk

Det finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag till chefsnätverk av Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete. Fyll i formuläret nedan och skicka in.

Skriver ned hur nätverket ska utformas, vilket syfte du har med nätverket, tidsplan och aktiviteter. Kostnadsberäkna även alla aktiviteter och uppge det när du har en kontakt med kassören efter ansökan kommit in.

Styrelsen prövar varje ansökan och kan maximalt bevilja 10 000 kronor per nätverk och år. När styrelsen tagit ställning till er handlingsplan meddelar vi beviljat belopp.

Vid årsskiftet redovisar ni genomförda aktiviteter.

Ansök här

Syfte med nätverket
Jag är medlem i Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete
Hur du vill får svar på ansökan? *