Guldkransen

Guldkransen är en utmärkelse som delas ut till landets bästa vård- och omsorgschef.

Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete, LiVOS, delar ut utmärkelsen Guldkransen för att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer. Alla kan vara med och nominera till Guldkransen. I år har LiVOS fått in rekordmånga nomineringar. Juryn har valt ut 3 finalister. Den 26 oktober utsågs årets vinnare av Guldkransen - Tina Gustafsson. Se den inspelade prisutdelningen nedan. 

Läs vinnarintervju med Tina Gustafsson: "En bekräftelse att vi är på rätt väg"

 

Gulkransen2023_webb2.jpgÅrets vinnare av Guldkransen, Tina Gustafsson

Juryns motivering: "Tina Gustafsson har lyckats vända en avdelning i kris med missnöjda medarbetare och patienter till att bli en förebild för andra avdelningar på sjukhuset och utanför. Tina har lyckats skapa en välfungerande arbetsplats där patienter känner sig väl omhändertagna, där kvalificerad personal trivs och vill stanna och där hon gemensamt med sin personal arbetar framåt med de utmaningar vården står inför. Förbättringarna har lett både till förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet."

2023 års finalister:

Tina Gustafsson, avdelningschef Avd. 8 Kirurgen, Region Västmanland
Adrian Borhani, klinikchef, Folktandvården, Region Kalmar län
Anna Lifjorden, verksamhetschef, Kungälvs kommun

Om Guldkransen

Genom utmärkelsen Guldkransen vill LiVOS uppmärksamma chefsrollen, dess utmaningar och öka chefsyrkets attraktionskraft. Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för såväl brukare som medarbetare.

Kriterier

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap:

  • Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.
  • Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats.
  • Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

Jury och urvalsprocess

Valet av finalister och vinnaren av Guldkransen föregås av ett noggrant juryarbete. Juryn 2023 består av fem representanter som alla är engagerade i ledarskapsfrågor utifrån olika perspektiv. Finalisterna utses av juryn i samarbete med LiVOS styrelse.

  • Cissi Elwin - vd, Chefakademin
  • Lena Mattsson - Avdelningschef 30A/GAVA på Akademiska sjukhuset (vinnare av Guldkransen 2022)
  • Niklas Föghner - Primärvårdsdirektör Region Kalmar län
  • Andrea Eriksson - Forskare, KTH
  • Sandra Säljö - Socialchef, Herrljunga Kommun

Prisutdelning

Den 26 oktober 2023 utsågs årets vinnare av Guldkransen i Stockholm. Se prisutdelningen på LiVOS Facebooksida.

Se förra årets prisutdelning där Lena Mattsson, på Akademiska sjukhuset i Uppsala, mottog utmärkelsen.