“Jag drivs av att sprida glädje omkring mig”

Träffa Adrian Borhani, klinikchef inom Folktandvården Region Kalmar län, som är en av de finalisterna till Guldkransen 2023.

Adrian Borhani arbetar sedan 2022 som klinikchef på Folktandvårdens två kliniker i Västervik och Ankarsrum. Andra beskriver honom ofta som positiv, lyhörd och social. Han ser sig själv som en kreativ och nyfiken person till vardags som ständigt söker nya sätt att utvecklas och att stimuleras. Bland annat håller han igång genom olika träningsformer, men han sysselsätter även knoppen genom målning, matlagning och läsning. Som klinikchef ansvarar han bland annat för att leda, planera, utveckla och utvärdera det dagliga arbetet. I det ingår även ansvar för både arbetsmiljö-, budget-, resultat- och personal.

Hur känns det att vara en av de tre finalisterna för utmärkelsen Guldkransen 2023?

Jag är positivt överraskad och överväldigad. Chocken efter att ha nominerats hade knappt lagt sig när jag blev uppringd och fick veta att jag gått vidare till finalen. Det känns självklart också ärofyllt men framför allt mycket roligt. Jag vill verkligen dela den här nomineringen med mina fantastiska medarbetare och det fina stöttande nätverket jag har på olika plan inom organisationen, som bidragit med förutsättningar för mig att nå hit.

Guldkransen finalist Adrian.jpg

Vad utmärker ditt ledarskap?

Jag skulle beskriva att jag har som målsättning att förmedla ett utvecklande ledarskap som utgår från en värderingsstyrd grund. Jag är övertygad om att man först behöver arbeta in en hälsosam kultur för att därigenom nå en optimal struktur, inte tvärtom. Det visar även forskning inom ledarskaps- och psykologifältet på. Det som driver mig främst i mitt ledarskap är mitt intresse för människan, vilket också var det som ledde mig fram till ett vårdyrke. Jag motiveras av att stötta människor i deras utveckling, att få se individer växa och nå sin fulla potential, dessutom drivs jag av att sprida glädje omkring mig. Det är drivkrafter som jag bär med mig sedan barnsben tillsammans med en inneboende tilltro till människan.

Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle bli chef men flera inflytelserika personer i min närhet gjorde mig uppmärksam på mina ledaregenskaper och uppmuntrade mig att söka mig mot en chefsroll. Uppmuntran har kommit från familjemedlemmar, vänner, mentorer, lärare och tidigare chefer. När jag faktiskt tog steget till att våga söka en chefstjänst så kom det även efter uppmuntran och rekommendation från kollegor inom förvaltningen. Min tidigare chef fick mig verkligen att växa på flera plan och gav mig tilltro till min personliga förmåga. Det blev i sin tur en inspiration som jag dagligen bär med mig och vill sprida vidare genom mitt ledarskap.

Vilka utmaningar står du inför i din roll som chef?

Som inom många delar av vård- och omsorgsbranschen är vi ju en del av en omvärld som fortfarande brottas med en vårdskuld efter pandemin, vilken är en av våra största utmaningar framåt att ta i kapp. Vårt geografiska läge bidrar även till att rekrytering och personalbemanning är utmanande i en redan konkurrensutsatt tandvårdsbransch, med många privata aktörer i kombination med stora pensionsavgångar inom den offentliga sektorn. Inflationen och ekonomin i samhället i övrigt bidrar med en ytterligare utmanande dimension.

Utmaningarna vi ställts inför har öppnat upp för ett omfattande rekryterings- och förändringsarbete, vilket även bidragit med stora möjligheter för både personlig och professionell utveckling; både för mig som ledare men framför allt för mina medarbetare. En förändringsprocess kommer oundvikligt med utmaningar i sig. Det är då viktigare än någonsin att få medarbetare engagerade via förståelse för mål och metoder samt delegering av prestigefulla arbetsuppgifter. Samtidigt som omställningen kommer med utmaningar så bidrar också det positiva inflödet av personal med fantastisk potential, idérikedom och energi.

Den drivkraft som jag upplever i arbetsgruppen bidrar till goda möjligheter och modet till att finna och pröva nya kreativa sätt att lösa gemensamma utmaningar som många verksamheter brottas med inom vård- och omsorgsbranschen.

Vad ser du för möjligheter i din roll som chef?

Genom mitt intresse för ledarskap, psykologi och verksamhetsutveckling har jag fått möjlighet att förkovra mig än mer i detta fascinerande område. Lärdomarna jag tar med mig därigenom, ger mig möjligheter att fortsatt utveckla mitt ledarskap för att bättre anpassa och kalibrera mig efter medarbetarnas individuella behov och deras utvecklingsprocess.

Detta motiverar mig därför också till att fortsatt arbeta med en fungerande kommunikation, dialog och feedback kedja över tid, som jag tror är en av grunderna för att en organisation ska lyckas på lång sikt. Det är en utmaning i sig men också något viktigt att påminna sig om som ledare, att aldrig luta sig tillbaka och bli för bekväm; utan att ständigt vara lyhörd, flexibel och öppen för en dynamisk verksamhet och omvärld.

Vad har du åstadkommit i din roll som chef under det senaste året som du är mest stolt över?

Att utöka personalstyrkan på kort tid är något som jag är väldigt stolt över. Enligt medarbetare som arbetat på kliniken långt innan jag började så har kliniken periodvis haft svårt att bemannas upp då det inte ens alltid funnits sökande till tjänsterna. Nu är vi i stället i ett läge där vi får in spontanansökningar från personer som vill till oss, men där vi tyvärr inte längre har plats på vissa tjänster.

Att utöka personalstyrkan har bidragit till en positivare arbetsmiljö då arbetsbördan har kunnat delas upp, arbetssätten moderniserats och då den nya kompetensen utvecklat medarbetarna och verksamheten i stort med sina idéer och sin kunskap. Dessutom ökar den upplevda trivseln med fler positiva kollegor samtidigt som det möjliggör för oss att uppfylla vårt uppdrag och snabbare kunna erbjuda patienter behandlingstider samt god jämlik vård.

Det som jag dock är mest stolt över, och som till stor del är ett bevis på det ovannämnda, är att sjukfrånvaron hos oss har gått ner från höga siffror sett till resten av förvaltningen, till att bli bland den lägsta inom vår förvaltning. Det gör mig mycket glad och stolt. Jag har också fått se medarbetare växa och våga ta mer plats i arbetsgruppen och vid arbetsplatsträffar, medarbetare som tidigare berättat att de inte vågat ta plats eller känt att deras åsikter och tankar inte är värda att ta i beaktning. Det gör mig oerhört stolt och rörd, då det känns som ett kvitto på att man faktiskt fått människor att växa både personligt och professionellt.

Se prisutdelningen live på LiVOs Facebook den 26 oktober 15.00.