I krisen fick hon allas förtroende och samarbetsvilja på kortast tänkbara tid

Lena Törnfeldt, verksamhetschef i Region Östergötland är vinnare av Guldkransen 2020.

Gulkransen_LenaTörnfeldt_listning.jpg

När Lena för tre år sedan blev chef för en rehabiliteringsverksamhet inom region Östergötland hade chefsgruppen där flera utmaningar att hantera, bland annat sitt samarbete och kommunikation.

Idag är den en högpresterande grupp som hjälps åt och samarbetar, som bidrar på ett konstruktivt sätt med sina olika personligheter. Stressindex för chefsgruppen har förbättrats till fina resultat. Parallellt med denna utveckling visar medarbetarenkäten för hela kliniken mycket goda resultat.

Som grädde på moset visar den senaste patientenkäten att 90 procent av patienterna är mycket nöjda.

Vad är ditt framgångsrecept som chef?

- Att skapa en känsla av sammanhang genom att bidra till begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för de jag leder och de jag samverkar med, säger Lena. Jag brukar få höra att jag är väldigt pedagogisk. Det tror jag är för att jag alltid bryter ned allt i dessa tre dimensioner.

- Att jag som ledare alltid reflekterar kring patientnytta i samband med styrning, uppföljning och beslut är också centralt för mig. Likaså målet att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö där medarbetare och chefer kan växa, känna glädje och känna att man gör en viktig insats.

I sin roll som verksamhetschef har Lena ansvar för ca. 125 medarbetare fördelade på sju enheter. Åtta medarbetare rapporterar direkt till Lena: sju vårdenhetschefer och en administratör.

Hur påverkades din roll under våren av Corona?

- När sjukdomen på allvar tog fart i Östergötland i mitten av mars fick jag ansvar att samordna all rehabilitering i östra delen av länet. Det var stora utmaningar. Inom loppet av bara några dagar behövde jag lära känna många nya chefer och medarbetare, få deras förtroende, inventera och utveckla kompetens för uppdraget, flytta personal inom och mellan verksamheter och vårdnivåer samt lösa helgbemanningen.

- Informationsflödet var nästan omänskligt. Ibland kom det varje kvart nya beslut och direktiv som skulle sammanställas, göras begripligt och vidarebefordras till alla medarbetare.

Hur gick det?

- Det gick bra. Jag är oerhört stolt och glad över att vi lyckades lösa vår uppgift på det fantastiska sätt som vi gjorde. Att på så kort tid få allas förtroende och goda samarbetsvilja är fantastiskt!

Vad betyder en utmärkelse som Guldkransen?

- Guldkransen är som ett skyltfönster och genom alla nominerade, finalister och vinnare hoppas jag att fler blir motiverade att jobba som chefer.

Du år vinnare av Guldkransen 2020. Hur känns det?

- Det känns oväntat, osannolikt och smickrande. Att det är mina vårdenhetschefer som nominerat mig känns som ett kvitto på mina ambitioner att skapa en trivsam, välfungerande verksamhet där alla kan känna sig trygga i att vi levererar en rehabilitering med högsta kvalitet.