"Guldkransen är ett skyltfönster för ledarskap"

Som ett kvitto på hennes förbättringsarbete och bidrag som ledare blev Lena Törnfeldt i höstas utsedd till Sveriges bästa vård- och omsorgschef 2020.

När Lena Törnfeldt för cirka fyra år sedan blev chef för en rehabiliteringsverksamhet inom region Östergötland hade chefsgruppen där flera utmaningar. Idag är den en högpresterande grupp. Stressindex för chefsgruppen har förbättrats till fina resultat och medarbetarenkäten för hela kliniken visar mycket goda resultat. Dessutom visar den senaste patientenkäten att 90 procent av patienterna är mycket nöjda.

guldkransen-fb-bild 2021.jpg

Hur kändes det att vinna?

Overkligt, trodde inte att jag skulle vinna, och lite chockartat. Men jätteroligt förstås. Jag kände direkt att det var ett pris som alla vi i min organisation hade vunnit. Att vi hade fått det för ett arbete vi genomfört tillsammans.

Hur var det att komma tillbaka till jobbet efter prisutdelningen?

Jag satt i ett arbetsmöte med chefskollegor när LiVO offentliggjorde att jag hade vunnit. Kollegorna visste ingenting och blev så klart överraskad. De hämtade bubbelvatten som vi drack i champagneglas – vi var ju på jobbet. Sedan började tidningar och radio att höra av sig för att intervjua mig. Kommunikationsenheten i region Östergötland kontaktade mig. Massor av folk skickade grattishälsningar – jag hade fullt upp hela dagen. Det var jätteroligt!

Så småningom fick jag också inbjudningar att föreläsa om mitt ledarskap, både internt i organisationen och från externa konferenser. I höst ska jag exempelvis prata på en stor nationell konferens om hållbart ledarskap.

Vad har det betytt för dig att få ta emot Guldkransen?

Det har gett mig anledning att reflektera och sätta ord på vad mitt ledarskap består av. En jättevinst både för att kunna vara tydlig i min nuvarande ledarroll och om jag i framtiden skulle gå vidare som chef någonstans. Det har också bättrat på självförtroendet och stoltheten. Man får vanligtvis inte så mycket kvittens på sitt arbete i vardagen.

I oktober ska 2021 års bästa vård- och omsorgschef koras med Guldkransen och du sitter i juryn. Vad hoppas du se bland nomineringarna?

Jag vill hitta stabila chefer med förmåga att skapa begriplighet och meningsfullhet så att medarbetare och kunder/patienter känner sig trygga. Det är jätteviktigt och ännu viktigare ett år med pandemi. Jag hoppas också se chefer som ser sig själv som part i ett team, som skapar bra förutsättningar för andra att möta patienterna på bästa sätt.

Jag hoppas också se chefer som har lyckats behålla fokus på de långsiktiga och strategiskt viktiga utvecklingsdelarna i uppdraget trots pandemin som för många inneburit krav på att arbeta med ett kortare perspektiv. Pandemi eller inte, en bra chef klarar av att balansera mellan kort och lång sikt.

Varför är det viktigt att nominera till Guldkransen?

Guldkransen fungerar som ett skyltfönster för ledarskap som kan stimulera både befintliga chefer och nya. Det blir exempelvis svårare och svårare att rekrytera unga till chefsrollen. Utmärkelsen är ett sätt att påverka det. Men det är också ett bra sätt att stärka någon som gjort ett riktigt bra jobb. 

Läs mer om Lena Törnfeldt här