Mitt mod har lönat sig

Hon är årets vinnare av Guldkransen 2021!

Seila Mujic, 29 år och rehabchef i Växjö kommun, är Sveriges bästa chef i vård och omsorg 2021. Hon blev nominerad till Guldkransen genom sin tidigare arbetsgivare Linné hemvård. I oktober fick hon ta emot utmärkelsen. Hon belönas bland annat för sitt nytänkande inom rekrytering av medarbetare.Bild på vinnare av Guldkransen.

Hur har det varit så här långt att få Guldkransen?
- Det känns som om jag fått en livs levande pokal, säger Seila Mujic. Jag är överväldigad av alla känslor; ett lyckorus som håller i sig. Det har varit uppvaktningar och medial uppmärksamhet och genom det har det blivit lite mer verkligt att jag som 29-åring fått priset som Sveriges bästa chef. Det har tagit tid att smälta, det är stort.

I juryns motivering kan man läsa:
Årets pristagare har visat att genom att trotsa fördomar och se kompetens på nytt sätt kan man skapa såväl nöjda medarbetare som brukare. Med 55 direktrapporterande medarbetare har denna chef dessutom visat att man kan vara varm, inkännande och resultatinriktad på samma gång.

Vinnaren av Guldkransen 2021 har egen erfarenhet av att bli förminskad på grund av sin bakgrund, sin ålder och sitt kön, men hon har vänt utmaningarna till sin fördel och vässat sig ännu mer. Hon är en förebild och visar nya vägar för att vi ska få en värdigare vård av våra äldre.

Hur får du kraft att vända utmaningar till din fördel?
- Jag har ett enkelt svar på en svår fråga: människors lika värde är starkt i mig. Det handlar om hur man behandlar andra men också sig själv. Alla har något unikt som hen bär på och det behöver vi ta vara på. Fördomar finns alltid men det viktiga är att omge sig med personer som ser olikheter som en tillgång.

- Visst har jag behövt bevisa mig lite extra. Men om någon säger att jag inte kan något då blir jag inte nedtryckt utan det blir en morot eftersom som jag vet att jag kan. Jag har kvar det ungdomliga i mig och det är min drivkraft. Sen är jag evigt tacksam för att jag fått möjligheter att lyckas.

Vad är ditt framgångsrecept som chef och ledare?
- Ingredienserna är ödmjukhet, tydlighet, nyfikenhet och en stor portion mod. Man kan se ledarskap som ett buffébord där man plockar det bästa från olika håll och anpassar till sig själv och den verksamhet man befinner sig i.

Kan du ge ett exempel på ditt mod?
- Att tänka annorlunda hör ihop med mod. I mitt förra jobb bestämdes att vi skulle köra fossilfritt så vi köpte bland annat in cyklar. Men alla medarbetare kunde inte cykla. Det blir svårt att jobba då tänkte nog många. Men i stället gjorde vi så att vi lånade ut cyklar så att det gick att träna efter jobbet.

- Rekrytering är ett annat område. Det är så lätt att låta trygghet och gamla vanor göra att man anställer efter traditionella mönster. Chefer kanske tänker att med en oerfaren person behöver de lägga mycket tid på inlärning. Men egentligen tror jag vi kan vinna tid om vi ser det på lite längre sikt. För det här blir kanske en person som stannar längre.

Vad är det som gör att du väljer att arbeta som chef?
- Möjligheten att påverka världen. Det låter stort men det är precis vad varje chef gör – påverkar en liten del som påverkar en större helhet. Som att vara med och göra välfärden till en attraktiv arbetsplats.

- Jag gillar också att upptäcka talanger som människorna som har dem inte själva ser. Att vara en del i att någon växer och provar sina vingar för första gången.

- Här finns ett roligt exempel från mitt privatliv – jag verkar ha tänt en chefsglöd hos mitt mellanbarn. Hon går just nu runt med min namnbricka och förhandlar med sina syskon, två och fem år, om vilken middag det ska bli. Själv är hon bara tre år.