Innovationskraften uppstår i mötet med patienten

Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen och en av två hederspristagare till Guldkransen 2020.

Ann Söderström_listning.jpg

Hur känns det att vara en av de tre bästa cheferna i vård och omsorg 2020?

- Jag blir glad och får energi av att ha blivit nominerad, säger Ann. Priset betyder mycket på olika sätt. Det är viktigt att ledarskap inom vård och omsorg uppmärksammas och vi behöver fler duktiga ledare.

- Och så leder Guldkransen till att vi pratar om ledarskap i vård och omsorg vilket vi behöver.

Det som genomsyrar Anns syn på ledarskap och på rollen som chef är frågorna vad och varför: Vad vi ska göra och varför ska vi göra det?

- Det är viktigt att ägna tid åt var vi är och vart vi ska. Att alla vet vem vi är till för och att det vi gör ska bidra till en bättre hälsa. Chefer ska inte detaljstyra. Det är i mötet med patienten som kunskapen finns. Kan vi få loss innovationskraften som uppstår där så kan vi få mycket att hända.

Vilka är nycklar till framgång i ditt ledarskap?

- Att jag är en lagspelare. Jag kan leda laget vid behov som under pandemin men jag finns också på plan. Jag är bra på att skapa lagkänsla och arbetsglädje.

I Anns roll ligger att samordna och leda regionens Covid-arbete.

- Hittills har vi klarat pandemin som en region. Vi dubblerade antalet intensivvårdsplatser på kort tid. Vi har ökat användningen av digitala tjänster och erbjudit mer mobil vård. Vi har haft ett fullt mandat från politik och övrig ledning som styrt på ett tillitsfullt sätt.

- Det har tidvis varit en hård belastning men tillsammans har vi klarat av det. Samarbete och tillit har utvecklats, internt som externt.

Vilka utmaningar och möjligheter tycker du vård och omsorg har när det gäller ledarskap?

- Vi behöver mer tillitsstyrning och mindre detaljstyrning. Våren med Corona skapade en ökad tillit. Jag jobbar för att behålla det framåt genom att fokusera på vad och varför. Vi kan mycket, vi löste frågorna och det skapade ett ökat självförtroende i organisationen. Alla såg att alla gör vad de kan och det gjorde att tilliten växte.

Vilka utmaningar och möjligheter står du inför i din roll som chef?

- Vi måste ställa om vår sjukhustunga vård till en mer nära vård. Det är en kulturresa som är helt nödvändig för att våra resurser ska räcka. Vi måste få ett tydligare ägarskap för den förändringen. Vi behöver inte fler utredningar, vi behöver ett görande där patientens behov är i centrum, inte vår organisation.

- I mitt ansvar för vårdens processer handlar mycket om hur vi ska leda och styra. Här är det viktigt att vårdens chefer och medarbetare är delaktiga och ”sitter i förarsätet”.

- Det viktigaste jag tar med mig från våren då pandemin bröt ut är nog en bekräftelse på att det finns en enorm potential när vi har ett tydligt varför och arbetar tillsammans.