Carina Bergman

Carina Bergman.jpg

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag har arbetat som chef inom vård och omsorg sedan 1986. Har haft olika chefsuppdrag – bland annat enhetschef, vård och omsorgschef och myndighetschef.

Har i huvudsak arbetat inom kommunal verksamhet och i mindre kommuner. Har under de senaste åren arbetat som socialchef i Habo kommun.Sedan 2021 har jag övergått till att arbeta som konsult i egen regi och tar nu olika chefsuppdrag inom socialtjänsten. Uppdragen kan vara skiftande men är i huvudsak inriktade på förvaltningschefens nivå.

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag brinner för att kunna få vara med och forma en verksamhet med hög kvalitet. Jag vill jobba för att ge chefer bra verktyg i sitt ledarskap samt verka så att de får rimliga uppdrag. Har chefen bra förutsättningar så blir medarbetarna sedda och dom får en chef som kan ge stöd/ coachning på ett bra sätt och därigenom bidra till hög kvalite för de tjänster som ska utföras.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete?

LiVOS är en viktig del i arbetet att föra fram vård och omsorgs chefers villkor. Det gerchefer möjlighet att få en god arbetsmiljö och LIVOS är bra på att ageraopinionsbildare vad gäller arbete inom välfärdssektorn. Dessutom har LIVOS ett bra utbud på aktiviteter och fortbildning. LIVOS ledarskapsprogram "Mitt framtida ledarskap" har blivit mycket uppskattat. LiVOS bidrar till att skapa nätverk chefer emellan och ger även möjlighet att ta del av chefers förutsättningar i andra branscher inom Ledarna.