Jenny Wibacke

Jenny Wibacke.jpg

1. Berätta lite om din bakgrund!

Jag är utbildad sjuksköterska och har högskoleutbildning inom ledarskap och organisation. Har och har haft chefsbefattningar på olika nivåer inom Hälso och sjukvården men brukar säga att jag började min chefs och ledarkarriär när jag som 18 åring klev på uppdraget som fotbollstränare i Malmö FF. Jag lärde mig då bland annat hur viktigt det är att skapa förståelse och engagemang för den gemensamma uppgiften och hur vi gör varandra bra. Idag arbetar jag som områdeschef för ett verksamhetsområde inom Kirurgi och Gastroenterologi på Skånes Universitetssjukhus och är nytillträdd ordförande på LiVO och det är väldigt inspirerande! 

2. Vilken fråga brinner du för?

Tokförälskad i att få och kunna göra skillnad och att vara i ständig kommunikation.  För mig är det goda ledarskapet och värna för det viktigt. Det goda ledarskapet som skapar förutsättningar för en fungerande verksamhet. Det handlar om att skapa relationer, samordna, leda systematiska förbättringar, kommunicera, vara tydlig men också att arbeta med en hög integritet, för mig handlar integritet om att göra det som är viktigt men för stunden är jobbigt, hålla löften och ta konsekvenserna för mitt handlande. Att leda med kärlek och struktur! Brinna- Göra- Balansera.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete?

Allt fler människor i Sverige lever allt längre. För vården och omsorgen innebär det betydande utmaningar - utmaningar som inte längre ligger framför oss utan redan är här. Vården och omsorgen är i sin nuvarandestruktur och med nuvarande arbetssätt inte alltid rustad för att möta dagens utmaningar. Så den största fördelen är att få ta del och av och kunna påverkar villkoren för chefer inom vård och omsorg, driva opinion så att de får rätt förutsättningar för att kunna verka för/utveckla/ skapa nya strukturer och arbetssätt. Ett hållbart ledarskap. Andra fördelar är medlemsaktiviteterna som är utformade efter vård- och omsorgsbranschens behov och intressen. Ledarna hjälper mig att utveckla mitt ledarskap.  Att utvecklas som chef är fantastisk, men innebär också en del rädslor. Det är skönt att dela den med andra eller kanske bli ”puttad” för att göra den där förändringen som är nödvändig.