Sandra Säljö

sandra-saljo-2021.jpg

1. Berätta lite om din bakgrund!

Utbildad socionom vid Göteborgs universitet klar januari 2001. Har arbetat inom kommunal sektor i över 20 år. Första tio åren främst med utredningsarbete och KBT-terapier och senaste 11 åren som chef inom Socialförvaltningen. Har varit enhetschef för boenden för ensamkommande flyktingbarn och chef för Individ- och familjeomsorgens alla delar.

De senaste sex åren har jag arbetat som socialchef tillika förvaltningschef för socialförvaltningens alla delar. Idag är jag socialchef i Herrljunga och leder där 19 chefer och en stab om sju personer. Privat är jag mamma till tre tonåringar och tränar någonting varje dag, detta är ett andningshål och ett sätt att leda mig själv.

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag brinner för många olika delar med främst för att ledarskapet skall värderas för det yrke som det är. Att vara ledare är så otroligt komplicerat och komplext och kräver så oerhört mycket, det kostar och det ger att leda andra. Jag vill att chefer skall vilja fortsätta att vara ledare för att det är så oerhört givande arbete om man får rätt förutsättningar och rätt stöd. Jag brinner för att se nya talanger utvecklas och därmed också lägga grunden för nästa generations ledare. Jag skulle också vilja att fler ledare med bakgrund inom socialförvaltningens områden så som Individ- och familjeomsorgens, arbetsmarknadsenhet och funktionshinder skall hitta till ledarna och där är jag gärna en drivkraft.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete?

För mig var det fantastiskt att hamna i ett fackförbund som enbart har fokus på ledarna i en organisation. Fackförbund som jag varit medlem i tidigare har enligt mig ett större fokus på medarbetarna i organisationen vilket ibland blir komplicerat då både medarbetare och chef tillhör samma fackförbund. Detta var en av anledningarna till att jag bytte till ledarna när jag själv blev ledare.

Ledarna har dessutom fokus på kompetensutveckling för ledare och är en aktiv part i olika dialoger i olika forum kring ledarskapets förutsättningar. Detta är enligt mig en oerhört viktig del att ta debatten för bättre förutsättningar för alla duktiga och hårt arbetande ledare ute i Sverige.