Susanne Thorsell

Susanne Thorsell.jpg

1. Berätta lite om din bakgrund!

Mitt första egentliga chefsuppdrag fick jag 2004 när jag blev tillfrågad om att snabbt gå in som tillförordnad för en rehabenhet. Jag tackade ja och jobbade också deltid som sjukgymnast. Det blev inte så bra men jag fick blodad tand och så småningom fick jag samma tjänst på heltid. Min nyfikenhet gjorde att jag under några år arbetade som verksamhetsutvecklare inom vuxenpsykiatri. Men jag längtade tillbaka till att kunna vara med och genomföra och arbetar sedan några år som enhetschef inom äldreomsorgen i Västerås Stad. 

2. Vilken fråga brinner du för?

Jag brinner för mångfald och ett inkluderande ledarskap där jag som ledare försöker att dra nytta av den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen. Jag är övertygad om att de företag och organisationer som kommer att lyckas bäst i framtiden är de som redan nu ser vikten av att släppa fram kvinnor, unga chefer och aktivt verkar för att bygga ledningsgrupper och team där olika perspektiv finns representerade.

3. Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete?

Arbetar man inom vård, omsorg eller socialt arbete får man mest medlemsnytta av att vara med i vår förening!