Fler nyheter
Vård & Omsorg 5 oktober 2020

15 nominerade chefer till Guldkransen 2020

Av årets alla nomineringar till Guldkransen har LiVO vaskat fram 15 kandidater som alla har chansen att koras till årets bästa chef i vård och omsorg. Bland de 15 finns sju chefer i hälso- och sjukvård, fem i äldreomsorgen, två i annat socialtjänstområde och en i tandvården.

Den 22 oktober presenterar juryn vilka av dessa som är årets tre finalister varav en är vinnare av Guldkransen 2020.

Prisutdelningen ser du på LiVOs Facebooksida 

I hälso- och sjukvården är de nominerade:

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Elin Larsdotter, chef för kliniskt träningscentrum, Region Gävleborg.

Henrietta Arwin, primärvårdschef Närhälsan, Västra Götalandsregionen.

Lena Törnfeldt, verksamhetschef närsjukvården, Region Östergötland.

Erica Carlsson, avdelningschef strålbehandlingsenheten, Centralsjukhuset i Karlstad.

Graciela Carlsson, verksamhetschef Kvinnokliniken, Västra Götalandsregionen.

Kate Oskarsson, enhetschef beroendecentrum Sunderby sjukhus i Luleå.

I äldreomsorgen är de nominerade:

Danijela Dahlslätt, enhetschef Socialförvaltningen i Vingåkers kommun.

Malin Svanberg, enhetschef äldreboende, Göteborgs stad.

Robert Szasz, verksamhetschef Norlandia Care AB.

Andriette Näslund, områdeschef vård- och omsorgsboende samt HSL-organisationen, Osby kommun.

I socialtjänsten är de nominerade:

Ulla Ekman, enhetschef Social resursförvaltning, Göteborgs stad.

Birgitta Thörn, vd JATC Community Health Care AB.

I tandvården är den nominerade:

Maria Matisoudaki, divisionschef och leg tandläkare på Folktandvården Skåne AB.

En person har avböjt medverkan.