Fler nyheter
Vård & Omsorg 16 november 2018

Andreas Dahlqvist är årets chef inom vård och omsorg

Av tre finalister valde juryn ut Andreas Dahlqvist, omvårdnadschef Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset, som vinnare av utmärkelsen Guldkransen. Igår tog han emot priset i Stockholm.

Guldkransen är en årlig utmärkelse som delas ut till landets bästa vård- och omsorgschef. Intresset för utmärkelsen har varit stort – i år inkom över 70 nomineringar. Vinnaren av Guldkransen 2018, och årets chef inom vård och omsorg, är Andreas Dahlqvist som äromvårdnadschef Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

Andreas Dahlqvist är utbildad sjuksköterska och har arbetat inom akut- och intensivvård och har därefter bland annat varit ledningssjuksköterska och chefsjuksköterska. Idag är Andreas omvårdnadschef vid Karolinska Universitetssjukhuset med personalansvar för 15 medarbetare. Han beskrivs av sina medarbetare som en lyhörd och stöttande chef som ser potentialen i varje individ och skapar mervärde för både medarbetare och patienter. 

– jag ser detta som en vinst för alla chefer på karolinska universitetssjukhuset och en vinst för mina medarbetare som drivit det här arbetet med mig. Jag vill rikta ett stort tack till min chef, till mina medarbetare och till ledarna som varit med mig hela min chefskarriär, säger Andreas.

När Andreas rekryterades till Tema Cancer tog han över en öppenvårdsenhet som brottades med allvarliga problem i form av personalbrist och negativa produktionssiffror. Genom idogt och inkluderande arbete har Andreas vänt utvecklingen och skapat en bättre arbetsmiljö med personal som trivs. 

Syftet med Guldkransen är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer. Utmärkelsen är ett initiativ av Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO, med syfte att inspirera och visa på goda exempel. 

– Vi är så glada över att få dela ut Guldkransen 2018 till Andreas. Han har byggt upp en fantastisk verksamhet och är verkligen en inspiration för nuvarande och framtida chefer, säger Anneli Samuelsson, styrelseledamot LiVO. 

Vinnarmotiveringen lyder:

”Andreas har tagit över en nedläggningshotad verksamhet med röda siffror och i sann nybyggaranda byggt upp den till en av de bäst fungerande i sitt slag. Han ser potentialen i varje medarbetare och använder allas kompetenser och erfarenheter och har därför lyckats såväl rekrytera och behålla sin personal. Idag leder han en grupp med professionella och glada medarbetare.” 

I sitt arbete har juryn arbetat utifrån att finalisterna ska uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap: 

  • Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.
  • Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats.
  • Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas. 

Juryn består av Anneli Samuelsson, styrelseledamot LiVO, Andreas Miller, ordförande Ledarna, Cissi Elwin, vd och chefredaktör tidningen Chef samt Anders Roxström, vd NÄRA AB – personlig assistans. 

För ytterligare information kontakta Anneli Samuelsson: 070-665 53 03, anneli.samuelsson@ledarna.se

Vinnaren Andreas Dahlqvist: 072-5991089, andreas.dahlqvist@sll.se  

Om Ledarna inom vård och omsorg

Ledarna inom vård och omsorg, LiVO är en branschförening som samlar Ledarnas medlemmar inom vård och omsorg. Vi jobbar med att stötta chefer i deras chefsroll och arbetar med att utveckla chefernas kompetens. Föreningen vänder sig till alla chefer inom offentlig och privat sektor.  

Om Guldkransen

Guldkransen är en utmärkelse som delas ut till landets bästa vård- och omsorgschef.

Genom utmärkelsen Guldkransen vill LiVO uppmärksamma chefsrollen, dess utmaningar och öka chefsyrkets attraktionskraft. Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för såväl brukare som medarbetare.