Fler nyheter
Vård & Omsorg 19 november 2016

Högskolekurs för ledare i individ- och familjeomsorg

Sedan en tid tillbaka kan du som är ledare inom IFO läsa 7,5 högskolepoäng (magisternivå) på distans.

Kursen innehåller bland annat organisations- och ledarskapsteorier, konflikthantering och grupprocesser. Utbildningen är upplagd för att kunna tillämpas i konkreta, praktiknära situationer och utgår från ett operativt ledarskap.

Nästa kurstillfälle är våren 2017 och ansökan öppnar i januari. De campusträffar som ingår hålls på fem olika platser i landet – Umeå, Gävle, Stockholm, Jönköping och Göteborg.