Fler nyheter
Vård & Omsorg 12 december 2017

Jenny Wibacke, ny ordförande Vård & Omsorg

Grattis Jenny, vilken fråga är viktigast för er förening att driva?
Det viktigaste frågorna handlar om att lyfta chefens värde i det demokratiska samhället, påverka chefernas förutsättningar och villkor samt digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Vad har du för bakgrund?
Jag är utbildad sjuksköterska och har högskoleutbildning inom ledarskap och organisation. Har och har haft chefsbefattningar på olika nivåer inom skriv hälso- och sjukvården men brukar säga att jag började min chefs- och ledarskapskarriär när jag som18-åring klev på uppdraget som fotbollstränare i Malmö FF. Jag lärde mig då bland annat hur viktigt det är att skapa förståelse och engagemang för den gemensamma uppgiften och hur vi gör varandra bra. Idag arbetar jag som områdeschef för ett verksamhetsområde inom kirurgi och gastroenterologi på Skånes Universitetssjukhus och är nytillträdd ordförande på LiVO och det är väldigt inspirerande! 

Vad är roligast med att vara chef?
Är tokförälskad i att få och kunna göra skillnad och att vara i ständig kommunikation och rörelse. Systematiska förbättringar.