Fler nyheter
Vård & Omsorg 29 april 2016

Prisutmärkelse till en chef inom branschen!

På stämman 2015 togs verksamhetsplanen för 2015-2017 för Ledarna inom Vård och Omsorg. I verksamhetsplanen står det att föreningen enligt stadgarna ska bilda opinion i bransch- eller verksamhetsspecifika frågor.

Bland våra fokusområden finns opinion och marknadsföring och en av aktiviteterna som stämman beslutade om var att lyfta fram goda förebilder inom branschen.

På det sättet kan vi dels förmedla vilka värden föreningen tar fasta på inom vård och omsorg dels kan vi skapa oss uppmärksamhet för att sedan kunna lyfta våra frågor och bilda opinion. 

För att kunna bedriva detta arbete behöver vi i föreningsstyrelsen hjälp från de som vet hur man får uppmärksamhet och bildar opinion.

Ledarna inom Vård och Omsorg har därför inlett ett samarbete med kommunikationsbyrån Narva. De kommer att hjälpa oss med arbetet att bli en självklar speaking partner i frågor som rör chefer inom vård och omsorg.

Som ett första steg satsar vi på en prisutmärkelse till en chef inom branschen som är en god förebild. Vi tror att det kommer att ge oss den uppmärksamhet som vi önskar för att sedan kunna arbeta vidare med opinionsfrågorna.

Priset kommer att delas ut på stämman 2017, till den chef som bäst lever upp till de fastställda kriterierna. Juryn består av Annika Elias förbundsordförande Ledarna, Cissi Elwin chefredaktör Chef, Erik Swartz vd på M-gruppen och Anneli Samuelsson ledamot styrelsen för Vård och omsorg.

Efter sommaren börjar nomineringsprocessen och vi återkommer med mer information på stämmoombudsträffen.

Håll också gärna koll på vår hemsida och facebookgrupp.