Fler nyheter
Vård & Omsorg 12 maj 2017

Rapport från LiVOs stämma

LiVO som är en branschförening inom Ledarna hade 7-8 april 2017 sin stämma i Trosa. Då stämman hålls vartannat år så vi blev det både kära återseenden och även en del nya ansikten bland stämmoombuden som var ett tjugotal.

Vi träffades dag ett och hade ett planerat program som vi dock kände oss tvungna att överge då den fruktansvärda nyheten om vad som hände på Drottninggatan i Stockholm nådde oss och alla behövde tid för att samla sig.

Vi präglades mycket av händelsen men vi kände också starkt att vi inte får låta terrorister förstöra våra liv utan att det är viktigt att fortsätta som planerat och vi fortsatta kvällen som planerat med prisutdelning till Ida Zetterqvist Hoel som blev vår första och värdiga vinnare av det nyinstiftade priset Guldkransen som går till en chef inom vård och omsorgsbranschen som genom gott ledarskap driver och utvecklar en verksamhet som kännetecknas av nöjda medarbetare, patienter och brukare. Priset kommer att fortsätta delas ut en gång/år.

Dag två fortsatte stämman med själva stämmomötet och vi hade förmånen att få ha Börje Hammarström som ordförande för stämman även denna gång och med hans erfarenhet och kunskap löpte stämman problemfritt.

Stora delar av styrelsen byttes ut denna gång, fem nya kom in och tre valdes om. Nya styrelsen består av Jenny Vibacke, ordförande (nyval), Peter Fahlström, vice ordförande (nyval), Susanne Thorsell, kassör (omval), Anneli Samuelsson, sekreterare (omval), Jenny de Raadt, ledamot (omval), Anders Roxström, Carina Bergman och Yvonne Rundgren, samtliga suppleanter och nyval, fast Carina har tidigare suttit i styrelsen men gjort uppehåll i några år.

Avgående styrelsemedlemmar tackades av och de flesta har ju varit med sedan start så det blev en del tårar...

Stämman beslutade om budget och verksamhetsplan för kommande två år och då LiVO satsat mycket på aktiviteter för sina medlemmar och det kostar så beslutade stämman att höja medlemsavgiften till föreningen med fyra kronor, från dagens 16:- till 20:-/mån och medlem för att kunna fortsätta med våra uppskattade aktiviteter.

Vi fastställda också stadgarna som innebär att nästa stämma kommer att hållas 2019 men med den lilla ändringen att det inte behöver ske på våren utan troligen blir under hösten då istället, våren är en svår tid att planera med mycket helgdagar och lov då många vill vara lediga och kanske åka bort. Nu kan vi istället göra det under en mörk höstmånad och vara ett trevligt avbrott bland oxveckorna.

Tack från styrelsen för denna gång!