Fler nyheter
Vård & Omsorg 19 november 2016

Rapport från Styrelsemötet i november 2016

Vid styrelsemötet blev förslaget till verksamhetsplan för de kommande åren färdig.

Beslut om verksamhetsplanen tas vid stämman i april. Vi har fått en flertal intresserade till att vara stämmoombud. Dessa namn lämnades över till valutskottet som var på besök för intervjuer av styrelseledamöterna denna dag. 

Vi fick också rapporter från kassör, webbansvarig och från förbundet. Mariell kom och berättade om regeringsdirektivet kring utredning om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.