Fler nyheter
Vård & Omsorg 13 december 2016

Rapport från Styrelsemötet i december 2016

En stor del av mötet handlade om ekonomi.

Ekonomin är i balans 2016.Vid nästa möte i januari måste vi lägga en budget för 2017-18 och se om vi har råd med alla nuvarande aktiviteter, minska på dess utgifter eller föreslå en höjning av avgiften till Föreningsstämman nästa år. Kallelsen till stämman går snart ut och i samband med denna kan man också lägga motioner fram till den 17/2 2017.
 
Anneli redogjorde kring regeringsdirektivet kring utredning om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och vilka krav vi kan/vill ställa. Ledarnas förslag på förbundspolitiskt program 2018 presenterades av Ebba Öhlund och Jonas Morian.