Fler nyheter
Vård & Omsorg 26 februari 2017

Rapport från styrelsemötet i februari 2017

Valberedningen är nu klar med sitt arbete och lämnade sina förslag.

Det blir ett flertal nya styrelsemedlemmar då fem av oss gamla har valt att lämna vårt uppdrag. Namnen på förslagen kommer att publiceras här inom kort. Det är 25 stämmoombud inklusive valberedning och revisor fördelade över hela landet som är kallade till föreningsstämman. Den nya styrelsen väljs på två år.

Styrelsen fortsatte även med de övriga förberedelserna inför föreningsstämman. Urvalet av tre kandidater till priset Guldkransen pågår enligt plan. Bland dessa tre ska sedan en väljas. Senast den 15 mars ska vinnaren vara utsedd. Två motioner är inkomna och dessa blir besvarade på stämman.

Vi beslutade att ta bort vår Facebookgrupp för att inte skapa förvirring då vi nu har en riktig företagssida på Facebook..

Bokslutet för 2016 är klart och en smärre justering av budgeten för de kommande åren gjordes.