Fler nyheter
Vård & Omsorg 28 januari 2017

Rapport från styrelsemötet i januari 2017

2017 blir ett mellanår.

Det var ett par tidskrävande och besvärliga punkter att ta sig igenom vid dagens styrelsemöte. Men vi kom ut med ett bra resultat på andra sidan. Vår budget är ansträngd då vi haft stora satsningar på att marknadsföra oss. Vi vill att chefer och ledare inom vård och omsorg skall synas mer i media och bli en samtalspart i sjukvård- och omsorgsdebatten framöver. Vi tror att våra investeringar inom detta område kommer att göra nytta framöver. År 2017 blir däremot ett mellanår där vi måste hålla igen på alla aktiviteter för att få ekonomin att gå runt.

Vi fick också tagit fram 15 av cirka 100 kandidater som gått vidare i tävlingen om Guldkransen "Årets Vårdchef". 

Dagen avslutades med att färdigställa Verksamhetsberättelsen för 2016 och planera inför Föreningsstämman i april. Kallelsen till denna stämma har gått ut till stämmoombuden. Glöm inte att motionera till stämman!