Fler nyheter
Vård & Omsorg 25 mars 2017

Rapport från styrelsemötet i mars 2017

Styrelsen ägnade nästan hela mötet år den kommande föreningsstämman.

Programmet är klart och handlingarna till stämman gick ut till alla stämmoombuden på fredagen. Budgetförslaget tittades över en sista gång och vi fick en genomgång av hur höstens "Mitt framtida ledarskap" kommer att se ut. De tre kandidaterna som kvarstår till priset Guldkransen presenterades också.

Jag vill till slut tacka för förtroendet som webbansvarig och för all tid i Branchföreningen Ledarna inom Vård & Omsorg då jag själv kliver av som ledamot vid föreningsstämman den 8 april.