Fler nyheter
Vård & Omsorg 27 februari 2017

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till styrelse inom Ledarna inom Vård & Omsorgs föreningsstämma den 7-8 april 2017.

Ordförande

Valberedningen föreslår som ordförande (mandatperiod 2 år):

  • Jenny Wibacke (nyval)

Kassör

Valberedningen föreslår som kassör (mandatperiod 2 år):

  • Susanne Thorsell (nyval)

Övriga ledamöter

Valberedningen föreslår till övriga ledamöter i styrelsen, bokstavsordning (mandatperiod 2 år för samtliga):

  • Carina Bergman (nyval)
  • Peter Fahlström (nyval)
  • Jenny de Raadt (omval)
  • Anders Roxström (nyval)
  • Yvonne Rundgren (nyval)
  • Anneli Samuelsson (omval)

Revisor

Valberedningen föreslår till ordinarie revisor (mandatperiod 2 år):

  • Jonas Smedslund (omval)

Revisorssuppleant

Valberedningen föreslår till revisorssuppleant (mandatperiod 2 år):

  • Birgitta Andersson (nyval)