Fler nyheter
Vård & Omsorg 3 december 2021

Bättre organisering av äldreomsorgen nödvändig för nästa kris

Chefer i äldreomsorgen anser att samverkan mellan privat och offentlig vård/omsorg inte fungerat under pandemin. Tydlighet är den enskilt viktigaste förbättrings-parametern för en framtida kris. Det visar en ny undersökning genomförd av LiVO med svar från nära 500 äldreomsorgschefer.

- De lärdomar som äldreomsorgschefer drar av att leda verksamhet under en brinnande pandemi är väsentliga för att samhället ska stå betydligt bättre rustat att skydda och vårda de äldsta och sköraste i samhället i en framtida liknande kris, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

LiVOs rapport Att leda äldreomsorg i pandemi visar att äldreomsorgscheferna anser att krisledarskapet under pandemin på ett övergripande plan fungerat väl. Förbättringsområdena handlar framför allt om:

• Samverkan mellan privat och offentlig vård/omsorg. Det är det delområde inom krisledarskapet som är mest eftersatt. Bara 3 av 10 menar att det fungerat bra eller mycket bra.

• Tydlighet är den enskilt viktigaste förbättringsparametern i krisledarskapet och avser rutiner, ansvar, information, ledarskap, planer med mera.

De fyra vanligaste lärdomarna som cheferna gör efter 15 månader med pandemi är:

• Vikten av tydlig kommunikation/information och ett närvarande ledarskap.

• Kraften i ett fungerande samarbete vid en gemensam hotbild.

• Värdet av basala hygienrutiner.

• Att digitalisering och hemarbete är viktigt och fullt möjligt.

- En viktig slutsats är att arbetet behöver organiseras på ett bättre sätt så att samhället i en framtida kris kan skydda medborgarna bättre än under Covid -19-pandemin, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO. När det kommer till samarbete, nära ledarskap och tydlig kommunikation har äldreomsorgen i dag usla förutsättningar.

Läs hela rapporten Rapport Att leda äldreomsorg under en pandemi LiVO 2021.pdf