Fler nyheter
Vård & Omsorg 2 november 2021

Chefsförsörjning i kris

Hälften av cheferna i vård och omsorg vill lämna sektorn

Hälften av 2 000 undersökta chefer i vård och omsorg har det senaste året övervägt att avsluta sin anställning och lämna sektorn helt. Det är nästan dubbelt så många som antalet sjuksköterskor som övervägt att sluta. Ett skäl är de stora personalgrupperna som bara en av tio chefer bedömer minskar de närmaste åren. Det visar en ny undersökning genomförd av LiVO.

Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) behövs 28000 fler chefer de närmaste åren.

- Pandemin har bara ytterligare förstärkt de brister som funnits i chefernas arbetsmiljö mycket länge. Personalgruppernas orimliga storlekar är något som myndigheter och forskare pekat på i många år. Jag är rädd att pandemin är droppen som får bägaren att rinna över för många chefer, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

Läs mera om rapporten här Rapport kompetensförsörjning i vård och omsorg LiVO 2021 (00B).pdf