Fler nyheter
Vård & Omsorg 9 juni 2022

"Guldkransen har givit racerfart åt min karriär"

Seila Mujic är Sveriges bästa chef i vård och omsorg 2021. Hon var bara 29 år när hon i höstas fick ta emot Guldkransen. Hon belönas bland annat för sitt nytänkande inom rekrytering av medarbetare. Läs vad som hände henne under hennes år som vinnare och hur det påverkat hennes ledarskap och arbete.

Hur var det att komma tillbaka till jobbet efter prisutdelningen i Stockholm?

-Pampigt! Vi firade med tårta samtidigt som ljuvliga lyckönskningar och gratulationer trillade in. Det var kul att både dåvarande och tidigare medarbetare hörde av sig, alla de som var med och nominerade mig. Min arbetsgivare, kommunchef och politiker tog kontakt och uppmärksammade utmärkelsen i olika kanaler. Det var ett ständigt pirr i magen när telefonen ringde och reportrar önskade intervjuer.

Hur firade du utmärkelsen privat?

-Efter prisutdelningen köpte jag på hemresan med mig små leksakspokaler till min hejarklack: mina tre barn som ivrigt väntade på mig hemma. Vi har pratat en hel del om att vi delar på priset eftersom min make och mina barn gör att jag kan vara en bra ledare. De hjälper mig ha en sund balans mellan privatliv och arbetet. Familj och släkt samlades och firade ihop, och även bekanta i Bosnien hörde av sig för att gratulera efter att den glada nyheten hade nått dit.

Du blev till och med uppmärksammad i ditt gamla hemland för utmärkelsen. Berätta, vad hände och hur kändes det?

-Det var en ära och storartad möjlighet, men jag upplevde en skräckblandad förtjusning. Jag svarade naturligtvis ja på förfrågningarna som inkom från ledande tidningar, till och med direktsända TV-program! För hur skulle jag kunna förespråka att man ska våga göra annorlunda och gå utanför sin komfortzon om jag själv avstod från att medverka? För att förtydliga min oro handlade det om språkmässiga begränsningar i bosniskt ordförråd. Jag lämnade mitt hemland som treåring och har inte gått i bosnisk skola. Resultatet blev över förväntan - fantastiskt bra, jag etablerade ett bredare kontaktnät och växte både på det personliga planet och arbetsmässigt.

Hur har ditt vinnarår varit hittills?

-Jag blir fortfarande varm och känslofylld när jag tänker tillbaka på alla inblandade som förgyllde mitt vinnarår. Det var en för mig ovanlig känsla med all smickrande medial uppvaktning men jag älskade varje stund! Jag har ägnat mycket tid åt självreflektion och inspirerats till att göra mer av sådant jag tycker allra mest om. Nästa kapitel i mitt liv som jag drömmer mig bort till är att i framtiden skriva en bok.

Vad är det i ditt ledarskap som gör att du fått den här fina utmärkelsen?

-Jag har helhjärtat tagit mig an uppdraget som ledare och i alla beslut tagit hänsyn till kundperspektivet – de vi är till för. Jag försöker likt Pippi Långstrump vända upp och ned på världen! Med en portion passion, improvisation och flexibilitet går det mesta. Jag bortser från fördomar, försöker göra annorlunda och frångår gamla föreställningar och ”så har vi alltid gjort” mentalitet. Med nytänk kommer man som arbetsgivare längre. Jag försöker vara ledaren som öppnar dörrar, hjälper andra att få vingar och ge chansen till olika människor. Ibland kan man också behöva en ny chans, eftersom den första kom när man inte var redo. Det är omöjligt att ta bort samtliga antaganden som kan göras om någon, men som chef gör jag vad jag kan för att förhindra att fördomarna påverkar mitt beslutsfattande.

Har Guldkransen betydelse för din karriär? Hur i så fall?

-Jag har blivit tryggare i min roll som ledare och tagit med mig lärdomar men även ökad ödmjukhet inför allt jag inte vet men vill lära mig. Jag vågar tänja på fler gränser. Guldkransen har gjort att jag accepterar möjligheter som dyker upp idag, eftersom dessa kanske inte finns kvar imorgon. Jag har blivit inbjuden som talare, erbjuden nya spännande tjänster och inte minst – fått möjligheten att stolt marknadsföra vård- och omsorgsbranschen. I sommar gästar jag bosnisk TV och har även fått en inbjudan från svenska ambassaden till FN:s utvecklingsprograms projekt SDG Business Pioneers. Guldkransen har inneburit racerfart för min karriär!

Vad har utmärkelsen betytt för dig som yrkesperson?

-Många i min omgivning har tolkat utmärkelsen som att jag kan svaren på allt om ledarskap. Jag tänker dock tvärtom. Jag kan och vågar ställa frågor.

Efter utmärkelsen har jag blivit än mer trygg med att inte kunna allt. Jagäroftasjälvsäkeroch sakkunnig, men långt ifrån alltid. När jag inte vetellerförstår–visar jag detöppetoch ber om hjälp. Jag ber också om ursäktvid felsteg.Att sägaförlåtoch visakänslorpåvisarstyrka snarare än svaghet, samt skapar starkare band ochinkludering.

I oktober ska 2022 års bästa vård- och omsorgschef koras med Guldkransen och du sitter i juryn. Vad hoppas du se bland nomineringarna?

-Trygga chefer som satsar stort på sina medarbetare. Mår medarbetarna väl genomsyrar det hela verksamheten liksom påverkar våra patienter och omsorgstagare. Jag hoppas även se goda resultat; i form av uppstarten av något nytt, att ha lyckats vända en verksamhet som haft svårigheter eller resultat som skiljer sig från mängden. Jag hoppas även se chefer som ser att mångfald berikar verksamheter, som tillvaratar digitala lösningar efter pandemin och som är goda lagspelare i teamet.

Varför är det viktigt att nominera till Guldkransen?

-Vi behöver attrahera omsorgspersonal samt chefer till vård- och omsorgsbranschen. Guldkransen är ett utmärkt och välfungerande sätt att göra det på! Det är en förmån att kunna synliggöra och stärka ledare som gör ett gott arbete.

Nominera till Guldkransen