Fler nyheter
Vård & Omsorg 18 maj 2021

Utmanande och underbart att vara vårdchef i pandemin

130 personer lyssnade när Jenny Wibacke från LiVO berättade om arbetsvillkoren för chefer inom vård och omsorg på Stora Nyckeltalsdagen.

Den digitala konferensen som arrangeras varje år av Nyckeltalsinstitutet inleddes med en genomgång av hur arbetslivet utvecklats det senaste året.

Anders Johrén, nyckeltalsexpert från Nyckeltalsinstitutet, berättade att den centrala frågan för hur medarbetarnas hälsa utvecklas är storleken på arbetsgrupperna. Den samvarierar mycket tydligt med långtidssjukfrånvaro och i viss utsträckning med korttidssjukfrånvaro.

- Vid fler än 15 medarbetare per chef och uppåt är denna samvariation starkare, sa Anders Johrén. De här sambanden ser vi allra tydligast i kvinnodominerade verksamheter och gissningsvis har det en påverkan på verksamheternas effektivitet. Över tid har vi inte sett några minskningar av personalgruppernas storlekar i kvinnodominerade branscher.

Moderatorn Anna Dyhre bjöd in LiVOs ordförande Jenny Wibacke i samtalet och undrade hur hon som representant för hjältebranschen vård och omsorg upplevt det senaste året.

- Utmanande men också underbart, svarade Jenny Wibacke. Jag har upplevt ett stort engagemang från befintliga och nya medarbetare, ett bra samarbete över organisationsgränser och fantastiska insatser. För att orka har vi jobbat mycket för att få in återhämtning i arbetet och växeldra.

Samtidigt menade Jenny Wibacke att pandemin gör det extra tydligt att det finns allvarliga brister i arbetsmiljön i vård och omsorg, exempelvis stora personalgrupper. Det visar LiVOs undersökning med svar från 3000 medlemmar som arbetar som chefer i vård och omsorg.

- Många känner en hög meningsfullhet med jobbet men vittnar också om att de utför långt fler arbetsuppgifter som normalt sett ligger utanför ett chefsuppdrag, än vad chefer i andra branscher gör. Personalgrupperna är väsentligt större än i andra branscher. Fyra av tio chefer har fler än 30 medarbetare. Samtidigt saknar de stödfunktioner.

Som ett exempel pekade Jenny Wibacke på att i hennes egen organisation inom Skånes Universitetssjukhus finns en enda HR-resurs för 800 medarbetare. En uppgift som förvånade övriga deltagare i seminariet.

På frågan om vad som behöver göras svarade Jenny Wibacke:

- Vi behöver få balans mellan krav och resurser så att chefen kan vara närvarande i verksamheten bland medarbetarna. Vi står inför gigantiska utmaningar som inte har med pandemin att göra. Vi behöver ta vara på de lärdomar vi har fått under pandemin exempelvis hur samarbete och engagemang kan öka. I pandemin har vi fått stödfunktioner och de har gjort en stor skillnad. De behöver vi kunna behålla för framtiden.

- Bara så har chefer i vård och omsorg en chans att vara chefer.