Fler nyheter
Vård & Omsorg 9 mars 2022

LiVO i debatten: Resultatet av en underdimensionerad vård

LiVO rivstartade debattåret 2022 med att debattera i dagstidningar runt om i landet.  ”Vårdsektorn är fylld av skickliga medarbetare och chefer som varje dag gör sitt yttersta. Coronakommissionen har slagit fast att det är tack vare dem som Sverige klarade de akuta faserna av pandemin. Men någonstans går gränsen för vad vi tolererar – det måste ändå politiker och direktörer i våra regioner inse: sluta chansa på att vi ska orka lite till, och sen lite till!”

Nio tidningar från VästerbottensKuriren i norr, via Dalademokraten till  Kristianstadsbladet i syd publicerade LiVO:s debattartikel.

Vi menar att det nu finns pengar för att åtgärda bristerna men att de måste användas för att lösa problemet vid roten. Vi avslutar debattartikeln med det som myndigheter och forskare länge lyft:


”Det behövs ett moderniserat synsätt på ledarskap och en förändrad organisering där chefer på alla nivåer får kraftigt förbättrade förutsättningar att leda.”