Fler nyheter
Vård & Omsorg 19 april 2021

LiVO i samtal om framtidens universitetssjukhus

LiVO i samtal om framtidens universitetssjukhus När Dagens Medicin och Karolinska i april bjöd in till ett digitalt seminarium om framtidens universitetssjukhus var LiVOs ordförande Jenny Wibacke inbjuden att medverka i ett panelsamtal. I samtalet deltog även Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset, Emma Spak, chef för sektionen för vård och omsorg på SKR samt Hans Hjelmqvist, professor vid Örebro universitetssjukhus och ordförande i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation. Panelsamtalet föregicks av en presentation om Karolinskas förändringsresa.

Karolinska har gått från att vara det mest utskällda sjukhuset till att idag rankas som det andra bästa sjukhuset i Europa och det sjunde bästa globalt. Björn Zoëga som är sjukhusdirektör förklarar den anmärkningsvärda förbättringsresan med att man var aldrig så dåliga som det sades men att de hade tappat bort sig. Tre punkter fick Karolinska på banan igen:

· Förenkling och minskad administration

· Styrning från verksamheten

· Tillsammans som ETT sjukhus

Administrationen har minskat genom att man tagit bort från golvet det som inte behöver göras förklarar Björn Zoëga. Man har också infört kortare möten. Det har även varit viktigt att arbeta med arbetsplatskulturen och att föra ner ansvaret till verksamhet och verksamhetscheferna.

Den tredje punkten handlar om att medarbetare och chefer känt en ökad delaktighet i hela sjukhusets verksamhet, inte bara i den egna avdelningen.

- Vi har gått ifrån att fungera i sugrör (sämre än stuprör som man brukar prata om) till att arbeta tillsammans över organisationsgränserna, säger Caroline Kevin, verksamhetschef och sjuksköterska på Karolinska. Vi tar hjälp av varandra och förstår varandras olika verksamheter bättre.

Sassa Roshandel som också är verksamhetschef på Karolinska menar att framgången också har kommit för att man har arbetat med förutsättningar för chefer och medarbetare att fungera optimalt. Ansvar och mandat att utveckla verksamheten måste stå i relation till varandra för att vara trovärdigt menar hon.

Det efterföljande panelsamtalet handlade bland annat om vårdchefernas situation. Emma Spak från SKR menade att pandemin visat att sjukvården besitter en otrolig kapacitet att skapa förändring och att vi nu behöver fånga upp vad vi lärt oss.

- Det är viktigt att se till att alla får jobba på toppen av sin förmåga, sa Emma Spak.

Jenny Wibacke betonade vikten av att chefer har balans mellan krav och resurser, men också att högsta ledningen behöver visa att den verkar för det. Chefer behöver rimligt stora personalgrupper och fungerande stödfunktioner.

- Konsekvenserna när chefer inte har det är en dålig arbetsmiljö för alla. Medarbetare behöver ett närvarande ledarskap för att kunna ge god vård, sa Jenny Wibacke.

- Cheferna ska ges det ansvar de själva tror att de klarar av, sa Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska.

Seminariet livesändes den 14 april men går att se i efterhand via länken nedan. Paneldiskussionen där LiVO medverkar är 60 minuter in i sändningen.

Karolinska har gått från att vara det mest utskällda sjukhuset till att idag rankas som det andra bästa sjukhuset i Europa och det sjunde bästa globalt. Björn Zoëga som är sjukhusdirektör förklarar den anmärkningsvärda förbättringsresan med att man var aldrig så dåliga som det sades men att de hade tappat bort sig. Tre punkter fick Karolinska på banan igen:

· Förenkling och minskad administration

· Styrning från verksamheten

· Tillsammans som ETT sjukhus

Administrationen har minskat genom att man tagit bort från golvet det som inte behöver göras förklarar Björn Zoëga. Man har också infört kortare möten. Det har även varit viktigt att arbeta med arbetsplatskulturen och att föra ner ansvaret till verksamhet och verksamhetscheferna.

Den tredje punkten handlar om att medarbetare och chefer känt en ökad delaktighet i hela sjukhusets verksamhet, inte bara i den egna avdelningen.

- Vi har gått ifrån att fungera i sugrör (sämre än stuprör som man brukar prata om) till att arbeta tillsammans över organisationsgränserna, säger Caroline Kevin, verksamhetschef och sjuksköterska på Karolinska. Vi tar hjälp av varandra och förstår varandras olika verksamheter bättre.

Sassa Roshandel som också är verksamhetschef på Karolinska menar att framgången också har kommit för att man har arbetat med förutsättningar för chefer och medarbetare att fungera optimalt. Ansvar och mandat att utveckla verksamheten måste stå i relation till varandra för att vara trovärdigt menar hon.

Det efterföljande panelsamtalet handlade bland annat om vårdchefernas situation. Emma Spak från SKR menade att pandemin visat att sjukvården besitter en otrolig kapacitet att skapa förändring och att vi nu behöver fånga upp vad vi lärt oss.

- Det är viktigt att se till att alla får jobba på toppen av sin förmåga, sa Emma Spak.

Jenny Wibacke betonade vikten av att chefer har balans mellan krav och resurser, men också att högsta ledningen behöver visa att den verkar för det. Chefer behöver rimligt stora personalgrupper och fungerande stödfunktioner.

- Konsekvenserna när chefer inte har det är en dålig arbetsmiljö för alla. Medarbetare behöver ett närvarande ledarskap för att kunna ge god vård, sa Jenny Wibacke.

- Cheferna ska ges det ansvar de själva tror att de klarar av, sa Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska.

Seminariet livesändes den 14 april men går att se i efterhand via länken nedan. Paneldiskussionen där LiVO medverkar är 60 minuter in i sändningen.

Här hittar du seminariet