Fler nyheter
Vård & Omsorg 23 februari 2021

Meningsfullt att vara chef – trots bristande förutsättningar

Chefer i vård och omsorg upplever arbetet mer meningsfullt än andra. Men vi har i jämförelse med andra chefer sämre förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Det visar en sammanställning av hur nära 3000 av LiVOs medlemmar svarade i en medlemsundersökning som genomfördes i maj förra året.

Rapporten visar att fyra av tio har fler än 30 direktrapporterande medarbetare att jämföra med privat sektor där 45 procent har max tio. Det är tre gånger så vanligt att chefer i vård och omsorg utför arbetsuppgifter som rimligtvis inte tillhör chefsuppdraget.

Läs hela rapporten här.