Fler nyheter
Vård & Omsorg 22 augusti 2023

Stämma 27 oktober

Årets stämma hålls på Ledarnas kansli i Stockholm 27 oktober. På stämman deltar stämmoombuden, styrelsen och revisorer.

Stämman kommer bland annat

  • Ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen för 2021-2022
  • Fastställa budget och avgifter för Ledarna inom Vård & Omsorgs verksamhet 
  • Fastställa verksamhetsplan för 2024-2025
  • Välja ombud till Ledarnas kongress 2024
  • Besluta om inkomna förslag

Din röst, dina tankar och idéer är viktiga för oss. Som medlem i Ledarna inom Vård & Omsorg, LiVO är du välkommen att skicka in motioner (förslag) om hur föreningen ska utveckla sin verksamhet och skapa mer medlemsnytta. Skicka in din motion senast 8 september.