Fler nyheter
Vård & Omsorg 4 april 2022

Uppgradera synen på ledarskap i vårdsektorn

Pandemin har satt strålkastarljuset på vårdens hjältar, men även på chefernas bristande förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Vad kan man göra åt situationen? Och hur ser vi till att behålla och attrahera ledarna i en av samhällets viktigaste funktioner? Det var frågeställningar när Ledarskapsjouren bjöd in till ett samtal med LiVO, Socialstyrelsen och Sveriges bästa chef i vård och omsorg 2021, Seila Mujic. Samtalet leddes av Nema Abdihakim.

- Förutsättningarna brast redan långt före pandemin, sa Jenny Wibacke, ordförande i branschföreningen Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO. Stora personalgrupper i hela vård- och omsorgssektorn och att chefer inte har tillgång till det stöd som är självklart i många andra verksamheter gör att det är svårt att vara den goda ledare som de flesta vill och kan vara.

- Inom äldreomsorgen där vi utredde detta såg vi precis det Jenny berättar om, sa Homan Amani, utredare på Socialstyrelsen. Han är också författare till rapporten ”Förutsättningar och stöd för första linjens chefer”.

Varför är förutsättningarna dåliga? Varför skiljer det sig i jämförelse med andra branscher?

- En förklaring bland flera är att de ansvariga politikerna inte ser chefernas värde och roll för att bedriva en effektiv vård, sa Jenny Wibacke. Det är fantastiskt att jobba i vård och omsorg men det är hög tid att uppgradera synen på ledarskapet i den här sektorn.

- Det finns studier som pekar på att könsperspektivet spelar roll när det gäller de förutsättningar man får, sa Homan Amani. Antal medarbetare per chef och hur tillgänglig man är för dem sticker ut och är högst inom vård och omsorg. Samtidigt är det här det finns en hög grad av kvinnor som är chefer.

Vård och omsorg har verksamheter som kräver snabba förändringar och att man behöver vara mer tillgänglig för medarbetarna än i andra typer av verksamheter. Det uppstår akuta situationer i vardagen.

Vad kan arbetsgivaren göra?

- Basala behov är att få stöttning, rätt verktyg, bli hörd och att kunna bolla med någon, sa Seila Mujic som arbetar som enhetschef inom vård och omsorg i Alvesta kommun.

Det är viktigt att få stöd när något inte blivit helt rätt, att då bli uppbackad, så att man inte blir handlingsförlamad. Arbetsgivaren bör fråga chefen vad hen behöver. Det kan vara små saker som gnager och skapar frustration. Det är så mycket i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som påverkar. Det är viktigt att alla kan trivas, även småsaker räknas och kan bli stora. Om inte chefen har förutsättningar är det svårt för hen att skapa förutsättningar för medarbetarna.

Många upplever att de inte blir lyssnade till, sa Homan Amani Det fattas beslut om chefens verksamhet men chefen får inte vara delaktig i det och ska sen stå inför personalen och berätta om ett beslut som det kan vara svårt att stå bakom. Arbetsgivaren behöver visa att det finns ett visst mandat för en första linjens chef för annars är det svåra att representera arbetsgivaren. Vi ser denna problematik inom vården och äldreomsorgen.

Homan Amani berörde också att chefernas tillgänglighet är ett bekymmer, den kan behövas dygnet runt. Det finns arbetsgivare som jobbar med jourschema så att inte alla chefer behöver vara tillgängliga hela tiden berättade han.

Hur viktigt är utbildning i ledarskap och vad göra?

- Utbildning är alltid viktigt men jag håller inte med om att våra chefer är outbildade i ledarskap, sa Jenny Wibacke. Man kanske är sjuksköterska i grunden men många läser vidare. Det jag ser är att många arbetsgivare är duktiga på att ta fram och erbjuda utbildningar. Utbildning är inte den stora utmaningen – ska vi lyckas få ännu bättre chefer är det viktigaste förutsättningarna för att vara en bra ledare.

- Det behövs också uppfräschning av kunskaper och coachning, sa Seila Mujic. En chef behöver leda på väldigt många olika sätt. Självledarskap, reflektion och mental träning – chefen behöver ta sig tid för det. Ska vi vara bra och hållbara chefer behöver vi själva mår bra.

- När vi frågat cheferna om utbildning svarar de att de vill ha höga krav på sig att vara utbildade men att det också är viktigt att de har möjlighet att gå utbildningen. Den måste också vara bra och fylla de behov som finns. Det händer att cheferna måste hoppa av en utbildning för att den är för tidskrävande i förhållande till chefsuppdraget och att arbetsgivaren ber chefen avsluta utbildningen. Utbildningskrav för första linjens chefer i äldreomsorgen diskuteras och Socialstyrelsen har i uppdrag att utforska det.

Det kollegiala lärandet är också viktigt menade Homan Amani. Det kan bli lite ensamt om cheferna inte kan reflektera sinsemellan.