Mitt framtida ledarskap 2022

Ledarskapsprogram för medlemmar inom Vård&Omsorg

Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom Vård&Omsorg. Vi stöttar dig i din chefsroll och arbetar för att du ska få möjlighet att utveckla din kompetens. Föreningen arbetar med branschbevakning och anordnar aktiviteter till nytta för medlemmarna.

Framgångsrikt ledarskap

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Men vi vet att chefer inom vår bransch är chefer med olika förutsättningar. Därför har vi valt ett program med fast förankring i vardagen och tanken är att den ska ge utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer. Vi ger dig möjlighet att delta i ett program som ger dig:

- Möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte

- Möjlighet att lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom vård och omsorg

- Bättre förutsättningar att verka som chef

- Ett ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation

Programmet sträcker sig över ca tre månader och omfattar tre moduler;

- Emotionell intelligens och det inre ledarskapet 3-4 februari

Hur ska du som chef bedriva ledarskap för att få hållbara medarbetare som bidrar till verksamhetsutveckling? Du som chef behöver också vara hållbar.

- Digital uppföljning 16 februari kl 13.00 – 14.30

 

- Mitt ledarskap och grupputveckling 21-22 mars

Att leda i förändring och med den komplexa omvärld vi lever i idag ställs det krav på dig som chef. Du behöver coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare in i framtiden.

-Att leda förändring i komplexa organisationer 19-20 maj

Ständig förändring i komplexa organisationer och vår omvärld, ställer stora krav på chefer. Hur kan du som chef förhålla dig till förändringar och de olika styrsystem som finns i din vardag?

Johanne Eriksen, kommer att vara processledare under hela programmet.

image4wwz8.png

Johanne Eriksen är en erfaren konsult, undervisare och facilitator inom ledarskaps- och organisationsutveckling i privat och offentlig sektor. Med sin helhetssyn och djupa förståelse för gruppdynamik stärkar hon kapaciteten hos ledare att lyfta blicken och leda i vardagen. Som processledare bidrar Johanne med sin erfarenhet av utveckling på tvärs av organisations-, grupp- och individnivå.

Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 30 personer.

Utbildningen är kostnadsfri. Du som deltagare står själv för kostnaderna för resa och logi. Utbildningen ges i Stockholm på Ledarnas förbundskontor, Sankt Eriksgatan 26 vid Fridhemsplan.

För frågor kring ledarskapsprogrammet är du välkommen att ta kontakt med:

Peter Fahlström som är ansvarig från Ledarna inom Vård&Omsorg

Peter nås på telefon 070-778 22 89

Epost: fahlstrom.peter@gmail.com

Välkommen med din intresseanmälan

Ledarna inom Vård & Omsorg