Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom Skogs- och Träindustrin, STI.

Anders Grahn, ordförande

Vedum Kök & Bad AB
070-598 56 11
anders.grahn@vedum.se

Malin Sunesson, vice ordförande

Stora Enso Fors AB
070-248 3563
malin.sunesson@storaenso.com

Per Ottosson, sekreterare

OLF Inventory AB
070-899 34 29
per@olfinventory.se

Bert-Ivar Pettersson, kassör

SCA Graphic Sundsvall AB
070-312 32 27
bert-ivar.pettersson@sca.com

Kristina Henrysson , ledamot

Holmen Paper
070-289 74 60
kristina.henrysson@holmen.com

Mats Johansson, ledamot

Södra Skogsägarna ek. förening
070-66 12 77
mats.h.johansson@sodra.com

Mikael Vesterlund, ledamot

SCA Munksund AB
070-309 81 72
mikael.westerlund@sca.com

Peter Forsberg, suppleant

Älvsbyhus AB
070-678 91 70
peter.forsberg@alvsbyhus.se

Morgan Widlund, suppleant

Holmen Paper AB
070-670 27 25
morgan.widlund@holmenpaper.com

Peter Andersson, suppleant

SCA Graphic Sundsvall AB
070-219 19 99
peterandersson46@gmail.com

Geron Forsman, revisor

Billerud Korsnäs Skog & Industri AB
070-795 14 95
geron.forsman@billerudkorsnas.com

Ronny Gustafsson, revisor

Fiskeby Board AB
070-815 57 68
ronta1@bredband.net

Valberedning

Ove Johanzon, Södra Skogsägarna - sammankallande
telefon 070-508 46 24 
e-post ove.johanzon@sodra.com

Hans Lathinen, SCA Wood AB
Anders Franzén, Vedum Kök & Bad AB