Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom Skogs- och Träindustrin, STI.

Anders Grahn, ordförande

Vedum Kök & Bad AB
070-598 56 11
anders.grahn@vedum.se

Anders Franzén, vice ordförande

Vedum Kök & Bad AB
070-848 60 40
anders.franzen@vedum.se

Mats Johansson, kassör

Södra Skogsägarna ek. förening
070- 661 21 77
mats.h.johansson@sodra.com

Peter Andersson, sekreterare

SCA Graphic Sundsvall AB
070-219 19 99
peter.l.andersson@sca.com

Hans Lahtinen, ledamot

SCA Wood AB
070-259 00 10
hans.lahtinen@sca.com

Kristina Henrysson , ledamot

Holmen Paper
070-289 74 60
kristina.henrysson@holmen.com

Magnus Axelsson, ledamot

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
070-795 14 77
magnus.axelsson@billerud.com

Peter Forsberg, suppleant

Älvsbyhus AB
070-678 91 70
peter.forsberg@alvsbyhus.se

Ingmar Bengtsson, suppleant

Stora Enso Paper AB
076-802 76 77
ingmar.bengtsson@storaenso.com

Jens Skoog, revisor

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB

jens.skoog@billerudkorsnas.com

 

Ronny Gustavsson, revisor

Fiskeby Board AB
070-815 57 68
ronta1@live.se

Geron Forsman, revisorsuppleant

Billerud Korsnäs Skog & Industri AB
070-795 14 95
geron.forsman@billerudkorsnas.com

Henrik Cassel, revisorssuppleant

Holmen Paper AB
070-308 33 19
henrik.cassel@holmen.com

Valberedning

Ove Johanzon, Södra Skogsägarna - sammankallande
070-508 46 24
ove.johanzon@sodra.com

Urpo Ruottinen, Tarkett  AB
Morgan Nylander, SCA Östrand SCA Graphic Sundsvall AB