Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Ledarna inom Skogs- och Träindustrin, STI. Vi uppdaterar sidan efter föreningsstämman.

Peter Andersson, ordförande

SCA Graphic Sundsvall AB
070-219 19 99
peter.l.andersson@sca.com

Magnus Axelsson, vice ordförande

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
070-795 14 77
magnus.axelsson@billerud.com

Mats Johansson, kassör

Södra Skogsägarna ek. förening
070- 661 21 77
mats.h.johansson@sodra.com

Anders Franzén, sekreterare

Vedum Kök & Bad AB
070-848 60 40
anders.franzen@vedum.se

Hans Lahtinen, ledamot

SCA Wood AB
070-259 00 10
hans.lahtinen@sca.com

Ingmar Bengtsson, ledamot

Sylvamo Sweden AB
076-802 76 77
ingmar.bengtsson@sylvamo.com

 

Anders Grahn, suppleant

Vedum Kök & Bad AB
070-598 56 11
anders.grahn@vedum.se

Urpo Ruottinen, suppleant

Peter Forsberg, suppleant

Älvsbyhus AB
070-678 91 70
peter.forsberg@alvsbyhus.se

Kristina Henrysson , valberedning

Holmen Paper
070-289 74 60
kristina.henrysson@holmen.com

Morgan Nylander, valberedning

Per Ottosson, revisor

Jens Skoog, revisor

Oscar Hägglund, revisorssuppleant