Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut i Ledarna inom Skogs- och Träindustrin, STI.

Stämman

Stämman är föreningens högst beslutande instans. Genom utvalda ombud av företrädare från våra arbetsplatser, samlas stämman vartannat år för att besluta om inriktning och framtid. Här väljer vi de ombud som ska ingå i styrelsen.

Du som medlem kan påverka i Ledarna genom vår stämma, antingen genom ett förslag/ motion via ombud eller via direkt förslag till styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen består av valda ombud som stämman väljer. Styrelsen har i uppdrag att driva föreningen framåt och bevaka de intressen som faller inom våra medlemmars intresseområden. Styrelsen försöker ha sina styrelsemöten på medlemmarnas arbetsplatser, för att möta företrädare och medlemmar. Då får vi möjlighet till nya insikter om chefernas vardag på sina arbetsplatser och når även fler medlemmar.

Genom styrelsen arbetar vi också med att påverka Ledarna. Bland annat genom att vara representerade i förbundsstyrelsen och i förbundets revision. Den finns även med i förbundets råd, där viktiga framtidsfrågor behandlas. Styrelsen består av ordförande, kassör och fem ledamöter.

Valberedning

Ove Johanzon, Södra Skogsägarna - sammankallande
telefon 070-508 46 24
e-post ove.johanzon@sodra.com