Om Ledarna inom Skogs- och Träindustrin

Branschföreningen för chefer inom branscherna massa/papper, sågverk, trä/möbel och stoppmöbel. Vi arbetar för hållbart ledarskap.

Vår förening följer vad som händer i branschen och försöker påverka utvecklingen av chefsrollen i en riktning som gynnar våra medlemmar. Detta gör vi genom att arbeta med våra avtal i våra branscher och ett långsiktigt hållbart ledarskap.

Våra huvudfrågor:

Hållbart ledarskap för våra medlemmar

Föreningen har som mål att tillsammans med företagen, utveckla chefernas vardag mot ett hållbart och långsiktigt ledarskap. Att du som chef kan utvecklas i din roll och vill ha ett långt hållbart arbetsliv som chef.

Ledaravtal för Ledarna inom Skogs- och Träindustrin

Att vi har en bra tillämpning av det centrala avtalet, som gör att din prestation och ledarskap värderas på rätt sätt och ger dig en utveckling både i lön och kompetensmässigt. 

Branschbevakning inom våra branscher

Ledarna bedriver en branschbevakning inom många områden.

Erfarenhetsutbyte och föreningsdemokrati

Föreningen har medlemmar över hela Sverige och genom att ha bra företrädare på våra arbetsplatser, så når vi ut till dig som medlem. Våra företrädare träffar dig på arbetsplatsen och tar med dina frågor tillbaka till föreningen. Föreningens demokrati går genom våra företrädare som möts i våra stämmor eller nätverksträffar. Du som medlem är alltid välkommen att påverka föreningen och tveka inte att kontakta oss.

Vår vision: Vi arbetar för hållbart ledarskap.

Våra huvudområden 

Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Skogs- och Träindustrin kan vara en levande och medlemsnyttig förening. Våra företrädare och andra representanter för ett femtiotal av delbranschernas ledande företag samlas i ett branschnätverk -Träfibern.

Inom Träfibern utbyter vi erfarenheter kring ledaravtalstillämpning, lokala avtal, kompetensutveckling och branschtrender inom olika områden. Våra föreningsavdelningar byggs upp för att kunna fungera som lokala nätverk. Föreningens företrädare besöker löpande klubbar ute i landet, där även klubbföreträdare inom regionen inbjuds att medverka.

Hållbart ledarskap för chefer

Kraven på chefer ökar, men rollen blir allt mer otydlig. Strateg, coach, expert, fixare, arbetsgivarrepresentant och medmänniska. Eller kort och gott en chef. Cheferna står idag inför stora utmaningar. Den höga förändringstakten, de allt bredare ansvarsområdena och den mångfasetterade rollen är utmaningar i chefsvardagen.

Många erfarna chefer lämnar arbetsmarknaden de närmaste åren. Samtidigt finns tecken på att unga väljer bort chefskarriären. Det betyder att arbetsgivarna ställs inför utmaningen att skapa förutsättningar för hållbara chefer som både vill och orkar med chefsuppdragen över tid.

Föreningen driver ett aktivt arbete för att påverka arbetsgivarna att skapa ett hållbart ledarskap som kan attrahera nya medarbetare att ta ett chefsuppdrag. Föreningen deltar i projekt som drivs mellan arbetsgivarorganisationerna och förbundet.

Ledaravtalet inom Skogs- och Träindustrin

Det finns ett tecknat ledaravtal mellan arbetsgivarna och Ledarna på våra arbetsplatser. Tyvärr efterlevs inte dessa avtal. Detta är en framtidsfråga för vår förening om vi ska ha ett ledaravtal som är värt namnet. Arbetet som görs av våra företrädare på våra arbetsplatser är bra, men tyvärr räcker det inte helt, då arbetsgivarsidan har svårt att hantera våra medlemmar på ett annat sätt. Här måste vi driva ett förändringsarbete som leder till bättre efterlevnad av avtalet.

Branschbevakning

Föreningen är alltid intresserad av förslag från medlemmarna och du kan enkelt tipsa via styrelsen om en nyhet i branschen som du tror kan vara av intresse för övriga medlemmar.

Fler uppdrag för föreningen

Intressebevakning 

Som förhandlingsdelegation deltar vi i dialogen med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Skogsindustrier, FSI, och Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, samt fungerar som ett bollplank till ansvarig förhandlingschef inom Ledarna. Genom Ledarnas centrala ledaravtal har vi en stark förhandlingsposition som kräver löpande uppföljning och utveckling.

Föreningen medverkar aktivt i att utveckla anpassad kompetensutveckling för medlemmarna genom representation i SIRIUS (Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan), TAK (Träindustrins Arbetsmiljökommitté) med flera partsgemensamma branschgrupper.

Ordförande: Anders Grahn