Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 17 maj 2016

Besök på Billerud Korsnäs

Den 28 maj 2016 besökte styrelsen i STI Ledarna hos Billerud Korsnäs i Karlsborg.
Billerud Korsnäs

Föreningens styrelse fick en inbjudan att besöka Billerud Korsnäs i Karlsborg och besöket genomfördes den 28-29 maj. En dag tillbringades hos vår företrädare Assar Strömbäck med kollegor. Följande dag hade styrelsen ordinarie styrelsemöte.

Dagen på Billerud Korsnäs inleddes med samtal med företagets personalchef Mona Harila tillsammans med styrelsen och medlemmar ur den lokala klubben.

Mycket givande samtal och diskussioner där förutsättningar för chefens uppdrag, lönesamtal och synen på ett hållbart ledarskap diskuterades. 

Att man håller arbetsmiljö och säkerhet högt på dagordningen, var något som särskilt belystes. Detta är något vi ser ser på allt flera arbetsplatser, att man aktivt jobbar med att få medarbetare och ledning att tillsammans jobba med dessa viktiga frågor.

Efter samtalet med ledningen, följde ett besök i bruket där hela processen från stam till papper till säckar och även massa tillverkades. Produktionen går dygnet runt och den speciella fibern som det långsamt växande trädet i den norrländska skogen ger, gör att pappersmassa från fabriken också är en råvara till andra bruk i Sverige.

Styrelsen tackar för givande dagar i Karlsborg och Kalix och tack till klubbordförande Assar Strömbäck för ett bra program och givande möte.

Vårvinter vid strand.

Våren i antågande och islossningen i Kalixälven hade kommit igång.

Styrelsen STI utanför Billerud Korsnäs Kalix

STIs styrelse framför Billerud Korsnäs.

Från vänster: Bert-Ivar Pettersson, Anders Grahn, Per Ottosson, Dobrilo Lazarervic, Kristina Frödin och Malin Sunesson. (Anders Öhlund frånvarande).