Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 9 oktober 2016

Besök på Södra Cell

Styrelsen i STI fortsätter med sin årliga verksamhet och besöker lokala klubbar ute i landet. Den 22 september besökte vi Södra Cell i Värö och den lokala klubben med 42 medlemmar.
Platschef Jonas Eriksson berättar om Södra Cell i Värö

Vår värd var Ove Johanzon som är klubbordförande. Samtalen med klubben berörde många olika ärenden och hur man hade löst det på den lokala arbetsplatsen. 

Hur Ledaravtalet fungerar i vardagen är en fråga som vi ofta möter och så även här. Ofta är det en svårighet för företagen att ha olika lösningar för olika medlemsgrupper, men en ny variant av lönemodell är under utveckling, som kan motsvarar kraven in avtalet.  Hur detta faller ut kommer vi naturligtvis vara intresserade av.

Men huvudfokus är på branschen och där är utvecklingen god både för pappersmassa och sågade trävaror som ligger i produktionen i Värö. Södra Cell är i avslutningen av en stor investering som kommer ge en ökning till nästan dubbel produktion av pappersmassa.

En imponerande anläggning med många projekt igång som inneburit mycket jobb för chefer och ledare. Men nu kanske man ser mål och kan komma in i mer vanliga rutiner. 

Styrelsen och klubben träffade fabriksledningen med Jonas Eriksson i spetsen tillsammans med HR-chef och underhållschef. 

Vi fick också möjligheten att träffa ledningen för Södra Wood som driver sågverket inne på fabriksområdet. Man sågar ungefär 1 000 stockar per timme som blir byggnationsvirke till olika marknader.

Att vara producent av grön el ligger ju i tiden och hos Södra Cell produceras många kilowatt per dag som sedan säljs till marknaden.

Vi avslutade besöket med en kortare rundvandring på anläggningen och fick se hela anläggningen från ovan uppe på ett tak. Man har haft massor av jobb med utbyggnaden, men detta kommer vara en modern produktionsanläggning med hög produktion. 

Styrelsen i STI tackar Ove och hans kollegor för att vi fick komma och göra ett besök. Samtalen runt hållbara chefer, vardagen och hur samarbete mellan Ledarna och företaget fungerar är viktiga områden för oss. Lika viktigt är att få företagets syn på branschen och hur man skall möta de utmaningar som kommer.  

Styrelsen jobbar vidare med vår målsättning att synas mer och för att kunna synas på din arbetsplats så kontakta oss gärna, så lägger vi in detta i vår planering.  Detta är ett långsiktigt arbete och vi vill gärna träffa er. 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla anders.grahn@ledarna.se.

STIs styrelse vid Södra Cell.