Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 24 juni 2021

Chefer i samverkan höst 2021

I 10 år har samverkansnätverk mellan flera föreningar inom Ledarna arrangerat träffar, dels genom seminarier på lokala orter men också genom en större aktivitet en gång om året med ca 250 deltagare.

Med både föreläsningar, tid för nätverkande samt att möta Ledarnas branschansvariga har varit mycket uppskattat hos medlemmarna.

Nästa Chefer i samverkan är planerat till den 4-5 november i Stockholm. Vi hoppas att vi då har möjlighet att genomföra aktiviteten. Vi återkommer med inbjudan om det blir möjligt.