Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 20 november 2020

Från fysisk aktivitet av Träfiber till digital, hur gick det?

På årets Träfiber med tema Att leda i förändring deltog ett tjugotal företrädare och medlemmar. Föreningen har varje år en uppskattad träff för medlemmar och företrädare som vi valt att kalla Träfibern. I årets upplaga insåg vi att vi inte skulle kunna ha en fysisk aktivitet.

- Jag tror att det är viktigt att vi under pandemin fortsätter att träffas på det sätt som är möjligt, i det här fallet digitalt. Vi har alla ett behov av att utbyta erfarenheter, få kunskapspåfyllning och möjlighet att byta tankar och idéer, säger Anders Grahn, ordförande.

På träffen fick deltagarna aktuell information om den genomförda kongressen samt möjlighet att diskutera hur man som chef kan förhålla sig till förändringar och olika styrsystem som finns i vardagen.

- När vi ställde om till ett digitalt möte var vi först skeptiska men det blev över förväntan. Så under våren kommer vi bjuda in till fler digitala möten och hoppas att vi träffar våra företrädare och medlemmar i detta forum, säger Anders Grahn. Det fysiska mötet är fortfarande överlägset, men det går att uppnå mycket med ett digitalt möte.