Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 24 juni 2021

Hopp om fysiska träffar

Våren har kommit och gått och vaccinering har påbörjats i hela landet. Förhoppningsvis så kommer alla vara vaccinerade till hösten och vårt samhälle kan gå tillbaka till något som liknar det vi hade innan coronapandemin.

Pandemin har påverkat vår bransch på olika sätt, den har påverkat alla på ett eller annat sätt. Verksamheter har fått ändra eller stanna produktion, medan andra har kört på i samma omfattning som vanligt, eller t.om lite mer än vanligt.

Vi har tidigare beskrivit att vi i vår branschförening ställt om till digitala möten och styrelsen jobbar på, men vi har svårt att genomföra fysiska aktiviteter av förklarliga skäl. Men träning ger färdighet och vi har under våren genomfört ett digitalt företagsbesök, nog kändes det märkligt att sitta vid skrivbordet och följa en produktionslina. Det digitala ger otroliga möjligheter, jag tycker fortfarande att det fysiska mötet är överlägset, men som sagt, de digitala verktygen ger oss möjligheter att ses oftare utan att det till exempel tar restid i anspråk vilket gör att vi kan göra fler besök och lära oss mer om varandras verksamheter och på så sätt skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Avslutningsvis, det är många faktorer som avgör höstens planer, men ytterst handlar det om att vi alla kan bidra till att hålla oss friska och bromsa smittan.

Jag önskar dig en glad sommar och hoppas att vi får möjlighet att ses snart fysiskt om inte annat digitalt efter sommaren.

Glad Sommar önskar styrelsen inom Skogs & Träindustrin!